PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 54

1 Av David. För körledaren, till stränginstrument. 

Undervisning. 2 När männen från Sif hade berättat 

för Saul att David höll sig gömd bland dem.

3 Gud, fräls mig genom ditt namn,

försvara mig genom din makt!

4 Gud, hör min bön,

lyssna till mina ord,

5 för främlingar angriper mig,

hänsynslösa män vill ta mitt liv.

De bryr sig inte om Gud. <>

6 Gud är min hjälpare!

Herren bistår min själ.

7 Vänd ondskan mot mina fiender.

Gör slut på dem, du som är trofast!

8 Jag ska villigt offra till dig.

Jag ska prisa ditt goda namn – Jahve,

9 för det räddar mig från all nöd.

Och jag får se i triumf på mina fiender.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

54:2. 1 Sam 23:19, 26:1.

54:3. ditt namn, Jahve (v. 8).

54:5. Jfr 53:5 med kommentar. De bryr sig inte om Gud, Guds folk kommer alltid att möta fiendskap både från dem som förnekar Gud (53:2) och från dem som är likgiltiga inför Gud.

54:7. Vänd ondskan mot mina fiender, jfr 7:16-17, 94:23.

54:8. offra, sannolikt avses lovprisningsoffer och tacksägelseoffer. Se även Ps 40:7 och 50:8-14 med kommentarer. Jahve, se kommentar till 2 Mos 3:15.

54:9. det, namnet Jahve.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt