PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 53

1 Av David. För körledaren. Undervisning.

Till mahalat.

2 Dåren tänker i sitt hjärta

att det inte finns någon Gud.

De är moraliskt fördärvade

och beter sig vidrigt.

Det finns ingen som gör gott.

3 Gud ser ner från himlen på mänskligheten

för att se om någon är vis, om någon söker Gud.

4 Alla har avvikit.

Alla är moraliskt förfallna.

Det finns ingen som gör gott,

inte en enda.

5 Begriper ondskans hantlangare ingenting?

De slukar mitt folk som vore det bröd,

och aldrig anropar de Gud.

6 Då ska de fyllas av en fasa

där ingen fasa fanns.

För Gud ska strö ut dina angripares ben.

Du förödmjukar dem,

för Gud har förkastat dem.

7 Om det ändå från Sion kom frälsning för Israel!

När Gud återupprättar sitt folk

ska Jakob jubla och Israel glädjas.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalm 53 och Ps 14 är nästan identiska. Att budskapet upprepas betyder att Gud vill betona dessa sanningar.

53:1. mahalat, möjligen en musikalisk term eller ett instrument. Ordet förekommer även i Ps 88.

53:2-4. Moralisk kollaps blir följden hos en fallen mänsklighet som förnekar Gud i tro och handling. Jfr Rom 3:9-18 med kommentarer. Dåren (v. 2), ordet avser i GT inte någon som är dum och ointelligent utan den som inte fruktar Gud och därmed lever ogudaktigt. i sitt hjärta att det inte finns någon Gud (v. 2), läpparna kan bekänna Gud, men hjärtat kan förneka Honom. Se även kommentar till Ps 10:4. Det finns ingen som gör gott (v. 2, 4), detta är inte en hyperbol utan det är bokstavligt sant, se kommentar till Rom 3:12. om någon är vis, (v. 3), vis avser inte enligt Bibeln den som är allmänt begåvad eller intelligent, utan avser den som fruktar Gud (jfr Ords 1:7). om någon söker Gud (v. 3), Bibelns Gud är det ingen som söker på eget initiativ, se Rom 3:11 med kommentar.

53:5. De slukar mitt folk som vore det bröd, gudsförnekelse och gudlöst liv leder ofta till känslokall förföljelse mot Guds folk.

53:6. , avser Guds straffdomar på jorden (se Ps 7:12-14 med kommentar), men också domedagen. där ingen fasa fanns, avser en tid av skenbar trygghet, jfr 1 Thess 5:2-3.

53:7. Om det ändå från Sion kom frälsning, se Matt 1:21 med kommentar. När Gud återupprättar, avser alla de gånger Gud konkret griper in och hjälper sitt folk under historiens gång, t.ex. återvändandet från exilen, Jesu Kristi framträdande, och den fullkomliga återupprättelsen i himlen. Jakob, ett annat namn för israeliterna.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt