PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 138

1 Av David.

Jag tackar dig av hela mitt hjärta,

inför gudarna lovsjunger jag dig!

2 Jag böjer mig mot ditt heliga tempel

och tackar ditt namn för din kärlek och sanning.

För ditt namn och ditt ord

har du upphöjt över allting annat.

3 Den dag jag ropade svarade du mig,

du gjorde mig djärv och styrkte min själ.

4 Jahve, alla jordens kungar ska tacka dig,

för de har hört orden du talat.

5 De ska sjunga om Herrens vägar,

för väldig är Herrens härlighet.

6 Fastän Herren är upphöjd

ser han till de ödmjuka.

Men de högfärdiga noterar han på avstånd.

7 Om jag än hamnar mitt i faran

bevarar du mitt liv från mina fienders raseri.

Du sträcker ut din hand,

din högra hand frälser mig.

8 Herren ska fullborda sin plan för mig.

Herre, din kärlek är evig,

överge inte dina händers verk!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

138:1. gudarna, se kommentar till 86:8.

138:2. ditt heliga tempel, kan ibland som här avse tälthelgedomen. Se även kommentar till 5:8.

138:4. alla jordens kungar ska tacka dig, jfr Upp 21:24.

138:6. de ödmjuka, ödmjukhet är en gudomlig dygd (Ps 113:5-6, Matt 11:29, 21:5) som prisas i både GT och NT, se t.ex. Ps 34:19, Jes 57:15, Matt 5:5, Apg 20:19, Kol 3:12, 1 Tim 6:11, Jak 3:13, 1 Petr 5:5. Motsatsen till ödmjukhet är högfärd, arrogans och stridslystnad.

138:8. fullborda sin plan för mig, att den oansenlige herdepojken David skulle bli kung och fältherre och till slut regera över ett stor-Israel, var en del i fullbordandet av Guds plan med honom (jfr 139:9-10, 16). Gud har en plan för alla som tillhör honom, se t.ex. Ps 32:8, 37:23, 40:6, 57:3, 73:24, 139:16, Fil 1:6, 2:13, och Rom 8:28 med kommentar. dina händers verk, avser dels David själv, men även Israels folk (Jes 60:21, 64:8).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt