PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 113

1 Halleluja!

Lovprisa, ni Jahves tjänare!

Lovprisa Jahves namn!

2 Prisat vare Jahves namn,

nu och för evigt!

3 Från öster till väster

ska Jahves namn vara lovprisat!

4 Jahve är upphöjd över alla länder,

hans härlighet når över himlen.

5 Vem är som Jahve vår Gud,

som tronar i höjden,

6 som ödmjukt blickar ner

på himmel och jord?

7 Han reser den fattige ur stoftet,

lyfter den nödlidande från dyngan.

8 Gud sätter dem bland de främsta,

bland de främsta hos sitt folk.

9 Han ger den barnlösa ett hem,

hon blir lycklig mor till söner.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 113 och 114 sjöngs traditionellt före den judiska påskmåltiden, (se Matt 26:30 med kommentar).

113:1-5. Jahves namn Jahve, se kommentar till 2 Mos 3:15.

113:5-6. Verserna påminner om Jesus Kristus som från himlen kom till jorden och ödmjukade sig (Fil 2:6-8).

113:7-8. Verserna är hämtade från Hannas lovsång i 1 Sam 2:8. Ett exempel på versernas uppfyllelse är den fattige och nödlidande Lasaros som upphöjdes efter jordelivet och delade gemenskap med Abraham (Luk 16:19-30).

113:9. På Bibelns tid var det för en kvinna förenat med skam, utsatthet och andra prövningar att vara barnlös (1 Sam 1:2-20).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt