PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 111

1 Halleluja!

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

i de oförvitligas gemenskap, i församlingen.

2 Herrens gärningar är väldiga,

de utforskas av alla som tycker om dem.

3 Glans och majestät utmärker hans verk.

Och hans rättfärdighet varar för evigt.

4 Han låter sina mirakler bli ihågkomna.

Herren är nådig och barmhärtig.

5 Han ger mat åt dem som fruktar honom.

Han tänker alltid på sitt förbund.

6 Han visade sitt folk sina gärningars kraft

genom att ge dem länder i arv.

7 Hans gärningar är sanning och rättvisa.

Alla hans påbud är tillförlitliga.

8 De står fasta för all evighet

och ska hållas i sanning och rättfärdighet.

9 Han sände befrielse till sitt folk.

Han befallde ett evigt förbund.

Hans namn är heligt och fruktat.

10 Att frukta Jahve är början till visdom.

Alla som håller hans påbud får djup insikt.

Lovsången till honom varar för evigt!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 111 och 112 bildar en enhet uppbyggd utifrån ett alfabetiskt mönster (i grundtexten). Se inledningskommentar till Ps 25.

V. 2-7, 9a anspelar sannolikt på Andra Moseboken och uttåget från Egypten, och v. 7b-10 på lagens utgivande vid Sinai.

111:2. gärningar, avser bl.a. skapelsen (v. 3) och Guds handlande i historien genom t.ex. befrielsen av Israels folk från Egypten (v. 9) och tilldelandet av ett eget land (v. 6).

111:5, 9. förbund, 1 Mos 9:12-17, 1 Mos 15, 17:2-8, 22:15-18, 26:3-5, 28:13-15, 35:12, 2 Mos 2:24, 24:1-11.

111:6. ge dem länder i arv, 5 Mos 7:1-6.

111:9. sände befrielse, 2 Mos 3. I profetiskt ljus pekar Mose fram mot Jesus Kristus som befriat ett utvalt folk åt Gud.

111:10. Att frukta Jahve är början till visdom, jfr Ords 1:7, 9:10. När Guds folk tänker på Guds straffdomar i samband med uttåget från Egypten, Guds gärningar då havet delades, lagens utgivande vid Sinai rykande och dånande berg, då ingjuter det fruktan i den troendes själ. Se även kommentar till Ps 36:2-5. Lovsången till honom varar för evigt, jfr Upp 5:13.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt