ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 30

Agurs ord

1 Ord och utsaga av Agur, Jakes son. 

Mannen sa:

Jag är trött, Gud, jag är så trött och sliten, Gud.

2 Jag är den dummaste mannen

och utan mänskligt förstånd.

3 Jag har inte lärt mig visdom

och saknar kunskap om den Helige.

4 Vem steg upp till himlen

och kom ner igen?

Vem samlade vinden i sina händer?

Vem knöt in vattnet i sin mantel?

Vem fastställde jordens alla gränser?

Vad heter han, och vad heter hans Son?

Vet du det?

5 Varje ord från Gud är rent.

Gud är en sköld för dem 

som söker skydd hos honom.

6 Lägg inget till hans ord,

så att han klandrar dig för lögn.

7 Två saker ber jag dig om,

vägra mig dem inte intill min död:

8 Bevara mig från falskhet och lögn.

Ge mig varken fattigdom eller rikedom,

men låt mig få min andel av bröd.

9 Annars kan jag bli så mätt

att jag förnekar dig och säger:

”Vem är Jahve?”

eller så fattig att jag stjäl

och kränker min Guds namn.

10 Förtala inte en slav

inför hans herre.

Han ska då förbanna dig

och du står med skuld.

11 Det finns ett släkte

som skymfar sin far

och inte välsignar sin mor,

12 ett släkte som betraktar sig som rent

men som inte tvättat skiten av sig,

13 ett släkte med arrogant

och föraktfull uppsyn,

14 ett släkte med tänder som svärd

och käftar som knivar,

så att de förtär de utsatta från jorden

och de nödställda från mänskligheten.

15 Blodigeln har två döttrar:

”Mer!” och ”Mer!”

Det finns tre som ej kan mättas,

fyra som aldrig säger: ”Nog!”:

16 dödsriket,

ett ofruktsamt moderliv,

marken som aldrig mättas av vatten

och elden som aldrig säger: ”Nog!”

17 Det öga som hånar sin far

och vägrar lyda sin mor

ska ravinens korpar hacka ut

och örnens ungar äta upp.

18 Tre ting är för mig outgrundliga,

fyra kan jag ej förstå:

19 örnens väg på himlen,

ormens väg över klippan,

skeppets väg ute på havet

och mannens väg hos jungfrun.

20 Så gör hon som brutit äktenskapet:

Hon äter och torkar sig om munnen

och säger: ”Jag har inte gjort något fel.”

21 Tre ting skakar jorden,

fyra kan den ej tåla:

22 en slav som blir kung,

en övermätt dåre,

23 en avskydd kvinna som gifter sig

och en slavinna som tar sin husmors plats.

24 Fyra små på jorden, omåttligt visa:

25 myrorna är inget starkt släkte,

men samlar sin föda om sommaren,

26 klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte,

men bygger sitt bo i klippan,

27 gräshopporna har ingen kung,

men rycker ut i härordning,

28 ödlan kan tas med händerna,

ändå finns den i kungapalats.

29 Tre rör sig ståtligt,

fyra med ståtlig gång:

30 lejonet, mäktig bland djuren

som ej viker för någon,

31 en stoltserande tupp, 

en bock

och en kung med sin armé.

32 Har du varit dåraktig

och upphöjt dig själv eller övervägt det,

så lägg handen på munnen.

33 För press på mjölk ger ost,

press på näsan ger blod,

press på ilska ger bråk.

Nästa

Föregående

30:1. Ord av Agur. Agur är okänd och omnämns bara här i Bibeln.

30:4. hans Son. Jfr 8:22-31.

© Ragnar Blomfelt