ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 29

1 Den som förblir stursk 

trots många tillrättavisningar

ska plötsligt nedbrytas utan att få bot.

2 När de rättfärdiga blir fler

gläds folket,

men när en ond man härskar

suckar folket.

3 En man som älskar visdom

gläder sin far,

men den som umgås med horor

raserar sitt välstånd.

4 En kung håller ihop landet

genom rättvisa,

men han ödelägger det

genom korruption.

5 En man som smickrar sin nästa

sprider ut ett nät för hans fötter.

6 En ond man snärjs av sin synd,

men en rättfärdig man

sjunger och gläds.

7 En rättfärdig man

vet om de fattigas rättigheter,

men en ond man

kan inte ta in sådan kunskap.

8 Hånare uppviglar staden,

men de visa blidkar ilskan.

9 När en vis man drar dåren inför rätta

blir det skratt och ilska och kaos.

10 Blodtörstiga män hatar den rättrådige

och vill ta den oklanderliges liv.

11 Dåren släpper lös alla sina känslor,

men den vise tyglar dem.

12 En härskare som lyssnar till lögn

får bara usla tjänare.

13 Den fattige och förtryckaren

har det gemensamt

att Herren ger ljus åt bådas ögon.

14 Den kung som dömer de fattiga

utifrån sanning, 

hans tron ska bestå för alltid.

15 Käpp och tillrättavisning

skänker visdom,

men en ouppfostrad pojke

skämmer ut sin mor.

16 När de onda frodas, frodas synden,

men de rättfärdiga ska se deras fall.

17 Fostra din son och han ska ge dig ro,

din själ ska bli vederkvickt.

18 Utan någon profetsyn

blir folket otyglat,

men salig är den som håller lagen.

19 En slav fostras inte med ord.

Han förstår, men bryr sig inte.

20 Ser du en man som talar förhastat?

Det är mer hopp om dåren än om honom.

21 Om en slav skäms bort från unga år

blir han till sist otacksam.

22 En argsint man orsakar bråk,

den hetlevrade begår många synder.

23 Högmod leder en människa till fall,

men den ödmjuke vinner ära.

24 Tjuvens kumpan hatar sitt eget liv,

han hör eden men tiger.

25 Människofruktan är en snara,

men den som förtröstar på Herren

är trygg.

26 Många söker en härskares välvilja,

men från Herren får en man rättvisa.

27 De rättfärdiga

avskyr den som är orättfärdig.

De onda

avskyr den som lever rättrådigt.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt