ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 21

1 Kungens hjärta 

är som vattenflöden

i Herrens hand,

han leder det dit han vill.

2 En man tycker allt han gör är rätt,

men Herren utvärderar hjärtat.

3 Att handla rättfärdigt och rättvist

är mer värt för Herren än offer.

4 Arrogant blick och högmodigt hjärta,

de onda odlar synd.

5 Den flitiges planer

ger god avkastning,

men hastverk ger bara förlust.

6 Att verka för rikedom

med hjälp av lögn

är en flyktig vindpust,

en dödlig strävan.

7 De ondas våldsamhet

sveper bort dem,

för de vägrar göra det rätta.

8 En skuldtyngd man går slingerväg,

men den rene vandrar hederligt.

9 Bättre bo i ett hörn på taket

än dela huset med en grälsjuk hustru.

10 Den som är ond

har begär till ondska.

Han visar ingen nåd

mot sin nästa.

11 När hånaren straffas

blir den lättrogne vis.

När den vise undervisas

får han kunskap.

12 Den Rättfärdige

ger akt på den ondes hus,

han störtar de onda i fördärvet.

13 Den som stänger örat

för den fattiges rop

ska själv ropa utan att bli hörd.

14 En dold gåva dämpar ilska,

en muta rakt ner i fickan stillar raseri.

15 När rättvisa skipas

gläds den rättfärdige,

men de kriminella förfäras.

16 Den som irrar bort

från klokhetens väg

hamnar hos de avlidnas andar.

17 En festprisse blir fattig,

den som älskar vin

och olja blir aldrig rik.

18 Den onde

är lösen för den rättfärdige,

den trolöse

träder i den rättrådiges ställe.

19 Bättre bo i ödemark

än med en grälsjuk och ilsken hustru.

20 Den vise

har läckerheter och olja i sitt hem,

men dåren glufsar i sig allt.

21 Den som strävar

efter rättfärdighet och kärlek

finner liv, rättfärdighet och ära.

22 En vis man kan storma en stad

full av krigsmän

och bryta ner fästet de litade på.

23 Den som vaktar mun och tunga

bevarar sitt liv från svårigheter.

24 Den arrogante och högfärdige

ska kallas hånare.

Han är fylld av arrogans.

25 Slöfockens lust blir hans död,

för hans händer vägrar arbeta.

26 Han vill bara ha mer hela dagen,

men den rättfärdige ger

utan att snåla.

27 De ondas offer är avskyvärt,

än mer när det frambärs i ont syfte.

28 Ett falskt vittne ska dö,

men den man som lyssnar

får alltid tala.

29 Den onde visar upp en trotsig min,

men den rättrådige tänker över sin väg.

30 Ingen visdom, ingen insikt,

inget rådslag kan lyckas mot Herren.

31 Hästen rustas för stridens dag,

men segern kommer från Herren.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt