ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 16

1 Människan reflekterar i sitt hjärta,

men tungans svar kommer från Herren.

2 En man tycker allt han gör är fläckfritt,

men Herren utvärderar motiven.

3 Anförtro det du gör åt Herren

och dina planer ska gå i lås.

4 Herren har skapat allt med ett syfte,

även den onde för ofärdens dag.

5 Herren avskyr alla högmodiga,

de blir sannerligen inte ostraffade.

6 Genom nåd och trofasthet

sonas skuld.

Genom att frukta Herren

undviks det onda.

7 När Herren tycker om en mans vägar

gör han även hans fiender till vänner.

8 Bättre ha lite med rättfärdighet

än ha stor inkomst med oärlighet.

9 Människan planerar sin väg,

men Herren styr hennes steg.

10 Kungen ger gudasvar,

han felar inte när han dömer.

11 Rätt våg och vikt är från Herren,

alla viktstenar i väskan är hans verk.

12 Kungar avskyr brottslighet,

för tronen befästs genom rättfärdighet.

13 Kungar uppskattar rättfärdigt tal,

de älskar den som talar sanning.

14 Kungens vrede pålyser död,

men en vis man kan blidka den.

15 Kungens ljusa uppsyn betyder liv,

hans välvilja

är som ett moln med vårregn.

16 Att förvärva visdom

är bättre än guld.

Att förvärva förstånd

är mer värt än silver.

17 De rättrådigas väg

leder bort från det onda.

Den som ger akt på sin färd

bevarar sitt liv.

18 Arrogans går före nederlag,

högmod går före fall.

19 Bättre vara ödmjuk med de utsatta

än dela stöldgods med de högfärdiga.

20 Den som ger akt på ordet

går det bra för,

och salig är den

som förtröstar på Herren.

21 Den med vist hjärta kallas omdömesgill,

och vältalighet främjar lärdom.

22 Att äga insikt är att ha livets källa,

men att förmana dårar är bara dumt.

23 Den vises hjärta gör munnen klok

och adderar lärdom på hans läppar.

24 Vänliga ord är som en honungskaka,

ljuvliga för själen, hälsa för kroppen.

25 En väg kan verka rätt för en man,

men till slut leder den till döden.

26 Arbetarens hunger får honom att slita,

hans egen mun är pådrivande.

27 En usel man främjar ondska,

och hans prat är som eldsflammor.

28 En falsk man skapar split,

och den som förtalar åtskiljer vänner.

29 En våldsman förleder sin nästa

och leder honom in på en orätt väg.

30 Den som kisar med ögonen

har lömska tankar.

Hopknipna läppar är redo för ont.

31 Grått hår är en ärekrona

som erhålls på rättfärdighetens väg.

32 Bättre vara tålmodig

än krigshjälte.

Bättre är självbehärskning

än att erövra städer.

33 Lotten kastas i knät,

och Herren bestämmer utgången.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt