ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 11

1 Herren avskyr falsk våg,

men han gläds över rätt vikt.

2  Vanära följer i spåren av arrogans,

men hos de ödmjuka är visdom.

3 Hederlighet leder de ärliga,

men ohederlighet

gör slut på de trolösa.

4 Rikedom är värdelös

på vredens dag,

men rättfärdighet

räddar från döden.

5 Rättfärdighet

jämnar den oklanderliges väg,

men den onde faller på sin ondska.

6 Rättfärdighet räddar de ärliga,

men de trolösa

fångas av sina begär.

7 När den onde dör

går hans hopp om intet,

hans förhoppning på egen styrka

omintetgörs.

8 Den rättfärdige räddas ur nöden,

den onde drabbas i hans ställe.

9 Med munnen

har den gudsfientlige ihjäl sin nästa,

men genom kunskap

räddas de rättfärdiga.

10 De rättfärdigas godhet

skänker glädje åt staden.

Och när de onda dör jublas det.

11 De rättrådigas välsignelse

reser en stad,

men de ondas prat river ner den.

12 Den som föraktar sin nästa är vettlös,

men en förståndig man tiger.

13 Skvallraren röjer hemligheter,

men en själsfrände håller tyst.

14 Utan ledarskap faller ett folk,

men med många rådgivare går det väl.

15 Den som går i god för en främling

råkar illa ut.

Den som skyr handslag är trygg.

16 En älskvärd kvinna vinner ära.

Våldsmän vinner rikedom.

17 En god man

gör väl mot sig själv,

men en grym man

skadar sig själv.

18 Den som är ond

gör en bedräglig vinst,

men den som sår rättfärdighet

säkrar sin lön.

19 Sann rättfärdighet leder till liv,

men den som eftersträvar ondska

ska dö.

20 Herren avskyr perversa hjärtan,

men gläds över dem

som lever oklanderligt.

21 Den onde

ska verkligen inte undgå straff,

men de rättfärdigas ätt ska frias.

22 Som en guldring i svinets tryne

är en vacker kvinna utan omdöme.

23 De rättfärdiga önskar bara det goda,

men de ondas hopp bringar vrede.

24 Den frikostige får bara mer,

snåljåpen blir bara fattigare.

25 Den givmilde får välstånd,

den som ger åt törstande

blir själv styrkt.

26 Den som undanhåller sin säd

förbannas av folket,

men den som vill sälja är välsignad.

27 Den som söker det goda

finner välvilja,

den som söker det onda

blir själv drabbad.

28 Den som förtröstar på rikedom ska falla,

men de rättfärdiga grönskar som löven.

29 Den som beter sig illa mot sitt husfolk

ärver vind.

Dåren får slava åt den med vist hjärta.

30 Den rättfärdiges frukt

är ett livets träd.

En vis man är själavinnare.

31 Om den rättfärdige

får vad han förtjänar på jorden,

hur mycket mer då den onde syndaren!

Nästa

Föregående

11:31. Alluderas till i 1 Petr 4:18.

© Ragnar Blomfelt