MIKA

KAPITEL 4

Israels framtid

1 I de sista dagarna

ska Herrens tempelberg stå orubbligt

som det högsta bland bergen,

upphöjt över höjderna.

Dit ska folken strömma.

2 Många folk ska komma och säga:

”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han ska lära oss sina vägar

så att vi kan vandra på hans stigar.”

För undervisning ska gå ut från Sion,

Herrens ord från Jerusalem.

3 Han ska döma mellan många folk,

skipa rätt åt mäktiga folkslag i fjärran.

De ska smida sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folk ska ej lyfta svärd mot folk

och aldrig mer öva för krig.

4 Varje man ska orädd sitta

under sin vinstock och sitt fikonträd,

för så har härskarornas Herre talat.

5 Alla andra folk vandrar i sin guds namn.

Men vi ska vandra i Jahves namn, vår Gud,

i all evighet.

6 Den dagen, säger Herren,

ska jag samla de haltande

och föra samman de fördrivna 

och dem jag plågat.

7 De haltande gör jag till en återstod,

de fördrivna till ett mäktigt folk.

Herren ska regera över dem 

på berget Sion

från nu och till evig tid.

8 Och du Herdetorn,

dottern Sions kulle,

det forna herraväldet

ska komma till dig,

dottern Jerusalems kungadöme

ska komma.

9 Men varför skriker du?

Finns ingen kung hos dig?

Har din rådgivare gått bort

eftersom du har ångest

som hos en födande kvinna?

10 Dotter Sion, 

vrid dig i födslosmärtor

likt en födande kvinna!

För nu måste du lämna staden

och bo ute på marken.

Du ska till Babel!

Där ska du befrias,

där ska Herren förlossa dig

från fiendehänder.

11 Nu samlas många folk mot dig,

och de säger:

”Jerusalem ska skändas medan vi ser på!”

12 Men de har ingen kunskap

om Herrens tankar,

de förstår inte hans plan:

att samla dem som kärvar till tröskplatsen.

13 Upp och tröska, dotter Sion!

För jag ska ge dig 

järnhorn och kopparklövar.

Du ska krossa många folk

och viga bytet från dem åt Herren,

deras rikedomar åt hela jordens Herre.

Nästa

Föregående

4:1-3. Jfr Jes 2:2-4.

© Ragnar Blomfelt