MIKA

KAPITEL 3

Dom över Israels ledare

1 Jag sa:

Lyssna, Jakobs ledare,

ni furstar över Israels hus!

Borde inte ni veta vad rättvisa är?

2 Ni hatar det goda

och älskar det onda.

Ni sliter huden av mitt folk

och köttet från deras ben.

3 Ni äter köttet av mitt folk.

Ni flår huden av dem

och krossar deras ben.

Ni breder ut dem

som köttbitar i grytan, 

som fläskbitar i kittelns mitt.

4 Sedan ropar de till Herren,

men han ska inte svara dem.

På grund av det onda de gjort

ska han dölja sitt ansikte för dem.

5 Så säger Herren om profeterna

som vilseleder mitt folk:

De ropar ”allt är väl!”

när de får något att tugga på,

men startar heligt krig 

mot den som inte

ger dem något i gapet.

6 Därför ska ni få natt utan syner,

mörker utan spådomar.

Solen ska gå ner över profeterna

och dagen bli mörk omkring dem.

7 Siarna ska skämmas

och spåmännen vanäras.

Alla ska dölja skägget,

för inget svar kommer från Gud.

8 Jag däremot är full av kraft

från Herrens Ande,

och av rättvisa och styrka,

så jag kan berätta för Jakob hans brott

och Israel hans synd.

9 Lyssna nu på detta,

ni ledare över Jakobs hus

och furstar över Israels hus!

Ni avskyr rättvisa

och perverterar allt som är rätt.

10 Ni bygger Sion med blod

och Jerusalem med orättvisa.

11 Stadens ledare dömer för mutor,

prästerna undervisar för betalning,

profeterna spår för pengar.

Ändå stöder de sig på Herren och säger:

”Herren är mitt ibland oss,

ingen ofärd ska drabba oss!”

12 På grund av er ska därför Sion

plöjas till åkermark,

Jerusalem bli en ruinhög

och tempelberget

en skogbevuxen höjd.

Nästa

Föregående

3:5. Allt är väl. Ett kännetecken för falska profeter är att de undviker tala om synd och dom (v. 8) och istället medvetet eller omedvetet invaggar syndare i falsk trygghet (v. 11). Jfr Jer 6:14, 8:11, 14:13, 23:17, Hes 13:10.

© Ragnar Blomfelt