MIKA

1 2 3 4 5 6 7

KAPITEL 1

Kommande dom över Guds folk

1 Detta är Herrens ord till Mika från Moreshet, när Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Detta är vad han såg om Samaria och Jerusalem.

2 Hör alla folk, lyssna du jord och alla därpå!

Herren Jahve ska vara ett vittne mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

3 För Herren lämnar sin boning,

kommer ner och går över jordens höjder.

4 Bergen smälter under honom,

dalarna rämnar som vaxet för elden,

som vatten forsande utför branten.

5 Allt detta för Jakobs brott,

för synden hos Israels hus!

Vem är skyldig till Jakobs brott

om inte Samaria?

Och vem till Judas offerhöjder

om inte Jerusalem?

6 Därför ska jag lägga Samaria

i ruiner på fältet, 

till en plats för vinodling.

Jag ska vräka stenarna ner i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7 Alla hennes gudabilder ska krossas.

Alla hennes gåvor ska brännas.

Alla hennes avgudar ska jag förstöra.

För hon har skaffat dem

genom horpengar,

och horpengar ska de åter bli.

8 Därför jämrar jag mig och gråter,

går barfota och naken,

ylar som schakalen,

sörjer som strutsen.

9 För Samarias skada är obotlig

och har kommit till Juda.

Den har nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10 Berätta det inte i Gat.

Fäll inte en tår!

Vältra er i Bet-Leafras stoft!

11 Dra iväg nakna och vanärade,

ni boende i Shafir!

De boende i Saanan

kommer inte ut.

I Bet-Haesel hörs sorgerop:

’Han tar bort ert stöd.’

12 Fastän de boende i Marot

ängsligt hoppas på välfärd

så har ofärd kommit från Herren 

till Jerusalems port.

13 Ni boende i Lakish,

spänn hästar för vagnen!

Ni var upphovet till synd

hos dottern Sion,

för Israels överträdelser

går att finna hos er.

14 Ge därför avskedsgåvor

åt Moreshet-Gat.

Husen i Aksib har blivit

otillförlitliga för Israels kungar.

15 Jag ska åter sända en erövrare mot er,

ni boende i Maresha.

Israels härlighet kommer till Adullam.

16 Klipp dig och raka dig skallig

för dina älskvärda barn!

Gör ditt huvud kalt som gamens,

för de har förts bort från dig.

Nästa

1:1. Mika verkade som profet omkring 750-686 f. Kr. och var samtida med profeterna Jesaja, Hosea och Amos. Moreshet. Ca tre mil sydväst om Jerusalem.

© Ragnar Blomfelt