JOSUA

KAPITEL 3

Israels söner går över Jordanfloden

1 Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels söner upp från Shittim och kom till Jordanfloden. Där slog de läger innan de gick över. 2 Efter tre dagar gick förmännen genom lägret 3 och befallde folket: ”Så fort ni ser att de levitiska prästerna bär Jahves, er Guds, förbundsark, ska ni bryta upp och följa efter den. 4 Men låt det vara omkring tusen meter mellan arken och er. Håll avstånd, så att ni ser vilken väg ni ska gå, för ni har inte gått den vägen förut.” 5 Josua sa till folket: ”Helga er! För i morgon ska Herren göra under bland er.” 6 Sedan sa Josua till prästerna: ”Lyft upp förbundsarken och gå framför folket.” Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket.

7 Herren sa till Josua: ”I dag ska jag börja upphöja dig inför allas ögon i Israel. De ska förstå att jag är med dig så som jag var med Mose. 8 Befall prästerna som bär förbundsarken att stanna så fort de når Jordans vattenbryn.” 9 Och Josua sa till Israels söner: ”Kom hit och lyssna till Jahves, er Guds, ord.” 10 Josua fortsatte: ”Av detta ska ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han ska driva bort från er kanaaneerna, hettiterna, hiveerna, perisseerna, girgasheerna, amoreerna och jebusiterna: 11 Se, förbundsarken som tillhör hela jordens Herre ska gå framför er över Jordanfloden. 12 Välj ut tolv män från Israels stammar, en från varje stam. 13 Så fort prästerna som bär arken för Herren, hela jordens Herre, sätter fötterna i Jordans vatten, ska vattnet som kommer uppifrån skäras av i sitt lopp och stå som en mur.”

14 Folket bröt upp från sina tält för att gå över Jordanfloden, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. 15 När prästerna som bar arken kom till Jordanfloden och satte fötterna i vattenbrynet – Jordan svämmar över alla sina bräddar under hela skördetiden – 16 stannade vattnet som kom uppifrån och blev stående som en mur långt borta, vid staden Adam bredvid Saretan. Vattnet som flöt ner mot Arabah-havet, Döda havet, blev då helt avskuret. Folket gick över mitt emot Jeriko. 17 Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på torr mark mitt i Jordanfloden medan hela Israel gick över torrskodda, ja, tills precis allt folket hade kommit över floden.

Nästa

Föregående

3:3. Guds, förbundsark. Se beskrivningen i 2 Mos 25:10-22. Arken symboliserade Guds närvaro bland sitt folk.

© Ragnar Blomfelt