JOB

KAPITEL 42

1 Job svarade Herren:

2 ”Jag vet att du kan göra allt

och att dina beslut inte kan omintetgöras.

3 Du sa: ’Vem döljer min plan med oförstånd?’

Jag talade om sådant jag inte begrep,

om förunderliga ting jag saknade kunskap om.

4 Du sa: ’Lyssna nu, jag ska tala.

Jag ska fråga dig, och du ska ge mig besked.’

5 Mina öron hade hört om dig,

men nu har mina ögon sett dig.

6 Så därför tar jag tillbaka

och ångrar mig i stoft och aska.”

Herren tillrättavisar Jobs vänner

7 Efter att Herren sagt detta till Job, sa han till Elifas från Teman: ”Jag är fruktansvärt vred mot dig och dina båda vänner, för ni har inte talat sant om mig, så som min tjänare Job. 8 Så ta därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och frambär dem som brännoffer för er själva. Min tjänare Job ska be för er och jag ska godta hans bön och inte handla mot er efter er dårskap. För ni har inte talat sant om mig, så som min tjänare Job.”

9 Då gick Elifas från Teman, Bildad från Shua och Sofar från Naama och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren godtog Jobs bön.

Herren välsignar Job

10 När Job bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt så mycket som han hade haft förut. 11 Alla Jobs bröder, systrar och vänner från förr kom till honom och intog måltid med honom i hans hem. De visade honom medkänsla och tröst för all ofärd som Herren hade sänt över honom. Var och en gav honom pengar och en guldring.

12 Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än dess början. Han fick 14000 får, 6000 kameler, 1000 par oxar och 1000 åsneston. 13 Han fick sju söner och tre döttrar. 14 Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Happuk. 15 Jobs döttrar var vackrast av alla kvinnor i hela landet. Deras far gav dem arv tillsammans med deras bröder.

16 Därefter levde Job 140 år och fick se söner och sonsöner i fyra led. 17 Sedan dog Job, gammal och mätt av dagar.

Psalmernas bok

Föregående

42:7-8. ni har inte talat sant om mig, så som min tjänare Job. Detta betyder inte att allt som Jobs tre vänner sa var fel, eller att allt som Job sa var rätt. Men det betyder att vännernas grundinställning i allt väsentligt var felaktig, medan Jobs grundinställning i allt väsentligt var riktig. 

42:8. Brännoffren och Jobs medlarroll som förebedjare föregriper profetiskt Jesu offer för världen (Joh 1:29) samt hans förbön för sitt folk (Joh 17).

© Ragnar Blomfelt