JESAJA

KAPITEL 61

Ett år av välvilja från Herren

1 Anden från Herren Jahve är över mig, 

för Herren har smort mig.

Han har sänt mig att förkunna ett gott budskap

till de utsatta,

läka dem med förkrossade hjärtan,

kungöra frihet för de fångna

och befrielse för de bundna,

2 kungöra ett år av välvilja från Herren

och en hämndens dag från vår Gud,

trösta alla sörjande,

3 och ge de sörjande i Sion

turban istället för aska,

glädjens olja istället för sorg,

lovsångsdräkt istället för en tynande ande.

De ska kallas ”rättfärdighetens träd”,

planterade av Herren till hans förhärligande.

4 De ska bygga upp gamla ruiner,

resa upp det sedan länge ödelagda.

De ska förnya ruinstäderna

som legat öde i många generationer.

5 Främlingar ska stå och valla era hjordar,

utlänningars söner ska vara era bönder och vinodlare.

6 Och ni ska kallas ”Herrens präster”

och ”Vår Guds tjänare”.

Ni ska få njuta av folkens rikedomar

och överta deras härlighet.

7 Istället för skam ska mitt folk få dubbelt igen,

istället för vanära ska de jubla över sin del.

Ja, de ska få en dubbel lott i sitt land, och evig glädje.

8 För jag, Jahve, älskar rättvisa

och hatar rån och orättvisa.

Jag lönar dem i min trofasthet

och sluter ett evigt förbund med dem.

9 Deras ätt ska vara känd bland folkslagen,

deras efterkommande bland folken.

Alla som ser dem ska förstå

att de är ett folk som Herren välsignat.

10 Jag är överlycklig i Herren,

min själ jublar i min Gud!

För han har iklätt mig frälsningens dräkt

och svept mig i rättfärdighetens mantel,

lik en brudgum som sätter på sig turbanen,

lik en brud som pryder sig med sina smycken.

11 Som jorden får grödan att växa

och en trädgård får fröna att gro,

så ska Herren Jahve få rättfärdighet och lovsång

att spira fram för alla folkslag.

Nästa

Föregående

61:1-2. Jesus citerar denna text i Luk 4:18-19 och låter orden uppfyllas i honom själv, Luk 4:21.

© Ragnar Blomfelt