JESAJA

KAPITEL 45

Koresh – Guds redskap

1 Så säger Herren till sin smorde,

till Koresh vars högra hand jag greppat

för att lägga folk under honom,

avväpna kungar och öppna dörrar för honom,

så att ingen port är stängd:

2 Jag ska gå framför dig.

Jag ska jämna ut bergen,

krossa kopparportarna och knäcka järnbommarna.

3 Jag ger dig skatter dolda i mörkret, hemliga rikedomar.

Så ska du inse att jag är Jahve, Israels Gud,

som kallar dig vid namn.

4 För min tjänare Jakobs skull, för Israel, min utvalde,

kallar jag dig vid namn.

Jag ger dig ett hedersnamn, fastän du inte känner mig.

5 Jag är Jahve, det finns ingen annan.

Jag är den ende Gud som finns.

Jag utrustar dig fastän du inte känner mig,

6 för att alla ska förstå från öster till väster

att jag är den ende som finns.

Jag är Jahve, det finns ingen annan.

7 Jag formar ljus och skapar mörker,

jag ger välfärd och skapar ofärd.

Jag, Jahve, gör allt detta.

8 Regnet ska strila från himlen,

rättfärdighet flöda från skyarna.

Jorden ska öppna sig

och ge frälsning som frukt,

rättfärdighet ska spira.

Jag, Jahve, skapar detta.

9 Det blir hemskt för den som ifrågasätter sin Skapare.

En sådan är bara en lerskärva bland jordens skärvor!

Ska leran säga till krukmakaren:

”Vad sysslar du med? Du har ju inget handlag!”

10 Det blir hemskt för den som säger till en far:

”Vad är det för barn du fått?”

och till en kvinna: ”Vad har du fött?”

11 Så säger Jahve, Israels Helige och Skapare:

Ska ni fråga ut mig angående mina söners framtid

och befalla vad jag ska göra?

12 Jag har gjort jorden

och skapade Adam på den.

Mina händer spände ut rymden

och befallde hela dess här.

13 Jag har i min rättfärdighet rest upp Koresh.

Jag utjämnar alla hans vägar.

Han ska bygga upp min stad

och frige mina bortförda.

Men utan betalning eller lön,

säger härskarornas Herre.

Gud – den ende Frälsaren

14 Så säger Herren: Egyptiernas rikedom,

Kushs välstånd och Sebas resliga män,

ska gå över till dig och tillhöra dig.

De ska följa dig i kedjor,

falla ner och erkänna inför dig:

”Endast hos dig är Gud, 

och det finns verkligen ingen annan Gud.”

15 Sannerligen, du är en Gud i det dolda,

Israels Gud, Frälsaren.

16 Alla tillverkare av gudabilder

blir till skam och förödmjukelse,

de ska alla avlägsna sig i vanära.

17 Men Israel är frälst genom Herren

med en evig frälsning.

Ni ska aldrig i evighet skämmas eller förödmjukas.

18 För så säger Herren som skapade himlen,

han som är Gud, som formade, 

gjorde och grundlade jorden,

och inte skapade den tom

utan formade den till att bo på:

Jag är Jahve, det finns ingen annan.

19 Jag har inte talat i det fördolda,

någonstans i ett mörkt land.

Jag har inte uppmanat Jakobs ättlingar

att söka mig i det tomma.

Jag, Jahve, talar rättfärdigt

och kungör vad som är rätt.

20 Samla ihop er och träd fram,

ni som kommit undan folken.

De begriper inget, de som bär på sina trägudar

och ber till en gud oförmögen att frälsa.

21 Tala och lägg fram er sak,

bara rådslå tillsammans!

Vem kungjorde detta på förhand,

berättade för längesen?

Var det inte jag, Jahve?

Jag är den ende Gud som finns,

en rättfärdig Gud och Frälsare,

jag är den ende.

22 Vänd er till mig och bli frälsta,

överallt på jorden.

För jag är Gud och det finns ingen annan.

23 Jag har svurit vid mig själv.

Jag har talat i rättfärdighet

ett ord som inte tas tillbaka:

För mig ska alla knän böjas,

alla ska svära mig trohet.

24 De ska säga om mig: 

”Bara hos Jahve är rättfärdighet och styrka.”

Till honom ska de komma i skam,

alla som var ilskna på honom.

25 Hela Israels ätt

ska ha sin rättfärdighet och stolthet i Herren.

Nästa

Föregående

45:7. Jfr 5 Mos 32:39, 1 Sam 2:6-7, Klag 3:38, Amos 3:6.

45:23. För mig ska alla knän böjas. Jfr Rom 14:11, Fil 2:10.

© Ragnar Blomfelt