JESAJA

KAPITEL 4

1 Den dagen ska sju kvinnor

gripa tag i samme man och säga:

”Bröd och kläder kan vi själva skaffa,

låt oss bara få bära ditt namn.

Ta bort vår vanära!”

Sions framtid

2 Den dagen ska Herrens Telning vara härlig och strålande. Och jordens frukt ska bli till stolthet och heder för dem i Israel som räddats. 3 Och den man som är kvar i Sion och lämnad i Jerusalem ska kallas helig, alla som i Jerusalem är uppskrivna för liv. 4 Det sker när Herren tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodet från Jerusalem genom Anden som dömer och bränner.

5 Och Herren ska över hela berget Sion och över dess folkskara skapa en rök och en molnsky om dagen och ett flammande eldsken om natten. För över all härlighet ska vara ett värn, 6 ett skydd som skuggar mot dagshettan och ger tillflykt och skydd mot storm och regn.

Nästa

Föregående

4:2. Herrens Telning. Messias (Kristus). Jfr 11:1, Jer 23:5, 33:15, Sak 3:8, 6:12. Telning betecknar något som växer upp (ur jorden), jfr Jes 53:2.

© Ragnar Blomfelt