JESAJA

KAPITEL 24

Domen över jorden

1 Herren ska tömma jorden

och göra den öde!

Han ska vrida om den

och skingra dem som bor där.

2 Det går prästen som folket,

husbonden som slaven,

husmodern som slavinnan,

säljaren som köparen,

långivaren som låntagaren,

borgenären som gäldenären.

3 Jorden ska bli fullständigt öde

och utplundrad,

för Herren har talat detta ord.

4 Jorden sörjer och vissnar,

världen tynar bort och vissnar,

de framstående på jorden tynar bort.

5 Jorden är orenad av dem som bor där.

För de har överträtt Guds lagar,

förändrat föreskrifter

och brutit det eviga förbundet.

6 Därför fräter en förbannelse jorden.

De som bor där straffas,

jordens invånare blir brända,

bara några få män är kvar.

7 Vinet sörjer, vinstocken vissnar.

Alla hjärteglada suckar nu.

8 Det är slut med tamburinens fröjd,

festglammet har upphört,

harpans glädje har tystnat.

9 Ingen sång hörs när vinet dricks

och rusdrycken smakar bittert.

10 Staden är i kaos och upplösning.

Varje hus är stängt för inträde.

11 På gatorna klagas det

över brist på vin.

All glädje har slocknat,

jordens fröjd har flytt.

12 Staden ligger i ruiner,

porten är krossad.

13 För bland folken på jorden 

ska det bli som när olivträdet slagits

och de sista druvorna

har plockats efter druvskörden.

14 De sjunger av glädje i högan sky.

Från havet jublar de

över Herrens majestät:

15 ”Ära därför Herren i öster.

Ära namnet Jahve, Israels Gud,

i havsländerna.”

16 Från jordens ände hör vi lovsånger 

till den Rättfärdiges ära.

Men jag säger:

Det är verkligen ute med mig, 

det blir hemskt för mig!

Förrädare förråder förrädiskt 

och det blir bara värre och värre.

17 Terror, fallgrop och snara väntar er

som bor på jorden.

18 Den som flyr från terrorns skri 

störtar i fallgropen,

och den som kommer upp ur fallgropen

fångas i snaran.

För himlens dammluckor är öppna

och jordens grundvalar skakar.

19 Jorden brister våldsamt.

Jorden rämnar våldsamt.

Jorden skälver våldsamt.

20 Jorden raglar som en drucken

och skakar som en koja.

Synden ligger tungt på den.

Den faller för att aldrig mer resa sig.

21 Den dagen ska Herren straffa

höjdens här i himlen

och kungarna på jorden.

22 De ska samlas i en grop som fångar,

låsas in i ett fängelse.

Efter en lång tid ska de straffas.

23 Månen ska blygas och solen skämmas.

För härskarornas Herre ska vara kung

på berget Sion och i Jerusalem.

Och hans äldste ska se hans härlighet.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt