JESAJA

KAPITEL 19

Egypten

1 Ödesord om Egypten.

Herren rider på snabba moln

och kommer till Egypten.

Egyptens avgudar bävar för honom,

och egyptierna blir helt modlösa.

2 Jag ska hetsa egyptier mot egyptier,

broder ska slåss mot broder,

vän mot vän,

stad mot stad och rike mot rike.

3 Egyptierna ska bli helt uppgivna,

och jag ska avstyra deras planer.

De ska fråga sina avgudar, 

besvärjare, medier och spiritister.

4 Jag ska överlämna egyptierna

åt en tyrann.

En grym kung ska härska över dem,

säger Herren, härskarornas Herre.

5 Havets vatten ska torka ut,

floden helt och hållet sina.

6 Kanalerna ska stinka,

Nildeltat krympa och torka ut,

rör och vass ruttna.

7 Nilens ängar längs flodstranden

och flodens alla sädesfält

ska torka, blåsa iväg och försvinna.

8 Nilens fiskare ska klaga.

Alla som kastar ut krok i floden ska sörja,

och nätfiskarna ska ge upp.

9 Linodlarna och vävarna ska bli förtvivlade.

10 Landets elit ska bli nedbrutna,

alla lönearbetare deprimerade.

11 Soans furstar är verkligen dårar,

faraos visaste rådgivare ger idiotiska råd.

Hur kan ni säga till farao:

”Vi är söner till visa män,

till forntida kungar”?

12 Var är nu dina visa män?

Låt dem berätta och göra känt

vad härskarornas Herre

beslutat om Egypten.

13 Soans furstar är dårar,

Memfis furstar är bedragna.

Stamledarna har vilselett Egypten.

14 Herren har utgjutit en virrig ande bland dem

så att de vilseleder Egypten

vad det än tar sig för.

Landet är som en berusad

som raglar i sina spyor.

15 Allt vad Egyptens huvud, svans, 

palmtopp eller sävstrå tar sig för, misslyckas.

16 Den dagen ska egyptierna vara som kvinnor. De ska skaka av rädsla, för härskarornas Herre har lyft sin hotande näve över dem. 17 Judas land ska skräckslå egyptierna. Så ofta Juda omnämns ska de frukta för vad härskarornas Herre planerat mot dem.

18 Den dagen ska det finnas fem städer i Egypten som talar Kanaans språk och svär trohet till härskarornas Herre. En av dem ska heta ’Solens stad’.

19 Den dagen ska ett altare vara rest åt Jahve mitt i Egypten och en stod åt Jahve vid landets gräns. 20 De ska vara till tecken och vittnesbörd om härskarornas Herre i Egypten. För de ska ropa till Jahve på grund av förtrycket och han ska sända dem en frälsare och kämpe som ska rädda dem. 21 Jahve ska göra sig känd för egyptierna, och egyptierna ska den dagen lära känna Jahve. De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer, avlägga löften åt Jahve och uppfylla dem. 22 Jahve ska slå Egypten, slå men också hela. Då ska de omvända sig till Jahve och han ska bönhöra dem och hela dem.

23 Den dagen ska det finnas en huvudväg mellan Egypten och Assyrien. Assyrierna ska färdas till Egypten, och egyptierna till Assyrien. Egyptierna och assyrierna ska tillbe tillsammans.

24 Den dagen ska Israel ingå i en trippelallians med Egypten och Assyrien, en välsignelse för hela jorden. 25 Härskarornas Herre ska välsigna dem och säga: Välsignat är mitt folk Egypten, mina händers verk Assyrien, och min egendom Israel!

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt