JESAJA

KAPITEL 12

Lovsång

1 Den dagen ska du säga:

”Jag tackar dig, Herre!

Du var vred på mig,

men du är inte vred längre

och du tröstar mig.

2 Gud är min frälsning!

Jag är trygg och inte rädd,

för Jah Jahve 

är min styrka och min sång.

Han har blivit min frälsning.”

3 Med glädje ska ni ösa vatten

ur frälsningens källor.

4 Den dagen ska ni säga:

”Tacka Jahve, anropa hans namn!

Berätta om hans gärningar bland folken.

Förkunna hans upphöjda namn.

5 Lovsjung Herren,

för han har gjort underbara ting.

Berätta om det över hela jorden!

6 Ropa och sjung i glädje,

ni Sions invånare,

för Israels Helige är stor

och är mitt ibland er!”

Nästa

Föregående

12:2. Jah Jahve. Denna ovanliga konstruktion av gudsnamnet förekommer även i 26:4.

© Ragnar Blomfelt