JESAJA

KAPITEL 11

Telningen – den kommande Messias

1 Men en gren ska växa ur Jishajs stam,

från hans rötter ska en Telning bära frukt.

2 Herrens Ande ska vila över honom,

Anden med visdom och förstånd,

Anden med råd och styrka,

Anden med kunskap

och fruktan för Herren.

3 Han ska ha sin glädje

i fruktan för Herren.

Han ska inte döma efter det yttre

eller fälla utslag efter rykten.

4 Han ska döma de fattiga

utifrån rättfärdighet,

och fälla rättvisa utslag

åt de ödmjuka på jorden.

Han ska slå jorden och döda de onda

med stränga ord och sina läppars andedräkt.

5 Rättfärdighet ska vara bältet om hans midja,

trohet bältet om hans höfter.

6 Vargen ska bo med lammet,

leoparden lägga sig hos killingen.

Kalven och unglejonet

ska beta tillsammans,

och en pojke ska valla dem.

7 Kon och björnen ska beta,

deras ungar ligga tillsammans.

Lejonet ska äta halm som oxen.

8 Spädbarnet ska leka

vid kobrans håla,

och barnet sträcka ut handen

mot giftormens öga.

9 De ska inte göra något ont eller skadligt

någonstans på mitt heliga berg.

För liksom vattnet fyller havet

ska jorden vara full av Herrens kunskap.

10 Den dagen ska Jishajs rot stå som ett baner för folken. De ska söka honom, och hans boning ska vara ärorik. 11 Den dagen ska Herren åter sträcka ut handen för att friköpa återstoden av sitt folk, dem som är kvar i Assyrien, Egypten, Patros, Kush, Elam, Shinar, Hamat och kustländerna.

12 Han ska resa ett baner för folken.

Och överallt från jorden ska han samla 

de fördrivna av Israel

och de kringspridda av Juda.

13 Efraims avund ska upphöra

och Judas fiendskap ta slut.

Efraim ska inte avundas Juda,

och Juda inte vara fientlig mot Efraim.

14 Och de ska slå ner

på filisteernas skuldra i väster,

tillsammans plundra folken i öster.

I deras händer ska Edom och Moab falla,

och ammoniterna blir deras lydfolk.

15 Herren ska torrlägga Egyptens havsvik.

Och han ska slå mot Eufrat

med sin heta vind

och dela floden i sju bäckar

så män kan gå över i sandaler.

16 Det ska bli en väg

för återstoden av hans folk

som är kvar i Assyrien,

så som det var för Israel

dagen då de drog upp från Egypten.

Nästa

Föregående

11. Texten i kapitlet är profetisk och syftar på Messias, Kristus och hans rike.

11:4. Alluderas till i 2 Thess 2:8.

11:10. Alluderas till i Rom 15:12.

© Ragnar Blomfelt