JEREMIA

KAPITEL 41

Gedalja mördas

1 I sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till Elishama, av kunglig börd och en av kungens stormän, till Gedalja, Ahikams son, i Mispa. Han hade med sig tio män. När de åt tillsammans i Mispa 2 reste sig Ismael, Netanjas son, och hans tio män. Och de dödade med svärd Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan. De mördade honom som Babels kung hade satt till ståthållare över landet. 3 Dessutom dödade Ismael alla judar som var hos Gedalja i Mispa, liksom alla kaldeiska soldater som fanns där.

4 Dagen efter mordet på Gedalja och innan någon ännu kände till detta, 5 kom åttio män från Shekem, Shilo och Samaria. De hade rakat av sig skägget, rivit sönder kläderna och ristat sig. De hade med sig matoffer och rökelse som de skulle bära fram i Herrens tempel. 6 Ismael, Netanjas son, gick ut från Mispa för att möta dem. Han gick gråtande dem till mötes och sa: ”Kom med till Gedalja, Ahikams son!” 7 Men när de kom in i staden mördades de och blev kastade i brunnen av Ismael, Netanjas son och av hans män. 8 Men bland dem fanns tio män som sa till Ismael: ”Döda oss inte! Vi har förråd av vete, korn, olja och honung gömda på landsbygden.” Då lät han bli att döda dem med de andra.

9 Brunnen där Ismael kastade kropparna av alla män som han mördat genom tricket med Gedalja, var samma brunn som kung Asa hade låtit göra på grund av Basha, Israels kung. Den fyllde nu Ismael, Netanjas son, med döda män. 10 Sedan förde Ismael resten av folket i Mispa bort som fångar, kungadöttrarna och allt annat folk som hade kvarlämnats i Mispa. Alla dem hade Nebusaradan, kaptenen för livvakten, gjort Gedalja, Ahikams son, till ståthållare över. Ismael, Netanjas son, tillfångatog dem och drog iväg över till ammoniternas söner.

11 Johanan, Kareas son, och alla hans befälhavare fick höra om allt det onda som Ismael, Netanjas son, hade gjort. 12 Då tog de alla sina män och drog ut för att attackera Ismael, Netanjas son. De fann honom vid den stora dammen i Gibeon. 13 Då allt folk som Ismael hade med sig fick se Johanan, Kareas son och alla hans befälhavare, blev de glada. 14 Allt folk som Ismael fört iväg som fångar från Mispa vände om och slöt sig till Johanan, Kareas son. 15 Men Ismael, Netanjas son, och åtta av hans män räddade sig undan Johanan och begav sig till ammoniternas söner.

Flykt till Egypten

16 Johanan, Kareas son, och alla hans befälhavare tog med sig från Mispa resten av folket som han återvunnit från Ismael, Netanjas son, efter att denne dödat Gedalja, Ahikams son. Det var soldater, kvinnor, barn och hovmän som han hade hämtat tillbaka från Gibeon. 17 De gav sig av och stannade i Kimhams härbärge nära Betlehem, för att sedan fortsätta till Egypten 18 undan kaldeerna. De var rädda för kaldeerna eftersom Ismael, Netanjas son, hade dödat Gedalja, Ahikams son, som Babels kung hade satt till ståthållare över landet.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt