JEREMIA

KAPITEL 33

Israels återupprättelse

1 Herrens ord kom till Jeremia för andra gången medan han ännu satt fängslad på vaktgården: 2 Så säger Herren som skapar, Herren som formar och verkställer, Jahve är hans namn: 3 Ropa till mig så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och dolda ting som du inte har vetskap om. 4 För så säger Jahve, Israels Gud, om stadens hus och om judakungarnas hus, som rivits ner till försvar mot vallar och svärd: 5 De kommer för att strida mot kaldeerna. Och husen ska fyllas med liken av folk som jag slår i min vrede och ilska. För jag har dolt mitt ansikte för denna stad på grund av deras ondska.

6 Lyssna, jag ska skänka staden hälsa och läkedom. Jag ska bota dem, och låta dem erfara överflöd av välfärd och trofasthet. 7 Jag ska återupprätta Juda och Israel och bygga upp dem som de var förr. 8 Jag ska rena dem från all skuld mot mig och förlåta dem alla deras synder och överträdelser som de begått mot mig. 9 Staden ska bli mig till berömmelse och glädje, till pris och ära inför alla jordens folk, när de får höra om all min godhet mot dem. Folkslagen ska bäva och darra på grund av all godhet och välfärd jag skänkt staden.

10 Så säger Herren: Ni påstår att denna plats är en ödemark utan människor och djur. Ja, Judas städer och Jerusalems gator är folktomma, utan både människor och djur. 11 Men här ska åter höras rop av jubel och glädje, rop av brudgum och brud, och rop av dem som frambär tackoffer i Herrens hus och säger: ”Tacka härskarornas Herre, för Herren är god och hans kärlek är evig”. För jag ska återupprätta landet så att det blir som förr, säger Herren.

12 Så säger härskarornas Herre: På denna öde plats utan människor och djur, och i alla dess städer, ska det åter finnas betesmarker där herdar låter sina hjordar vila. 13 I bergsbygdens, Låglandets och Negevs städer, i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer ska hjordar åter passera herdar som räknar dem, säger Herren.

Den rättfärdige Telningen

14 Lyssna! Dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla löftet som jag gav till Israels och Judas hus. 15 I de dagarna och på den tiden ska jag se till att en rättfärdig Telning växer upp åt David. Han ska upprätta rättvisa och rättfärdighet på jorden. 16 I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Så ska hon kallas: Jahve vår rättfärdighet.

17 För så säger Herren: David ska aldrig sakna en man som sitter på tronen i Israels hus. 18 Och de levitiska prästerna ska aldrig sakna en man som inför mig dagligen frambär brännoffer och bränner matoffer och bär fram slaktoffer.”

19 Herrens ord kom till Jeremia: 20 Så säger Herren: Om ni förmår bryta mitt förbund med dagen och med natten så att det inte blir dag och natt i rätt tid, 21 då ska också mitt förbund brytas med min tjänare David, så att han inte får någon son som regerar på hans tron, likaså mitt förbund med de levitiska prästerna som tjänar mig. 22 Lika oräkneliga som rymdens stjärnor och lika omätbart som havets sand, lika talrika ska jag göra min tjänare Davids ättlingar och leviterna som står i min tjänst.

23 Herrens ord kom till Jeremia: 24 Har du inte noterat vad detta folk säger: ”De två släkter som Herren utvalde har han förkastat.” De föraktar mitt folk och betraktar dem inte längre som ett folk. 25 Så säger Herren: Om jag inte håller fast vid mitt förbund med dag och natt, och med naturlagarna för himmel och jord, 26 då ska jag förkasta Jakobs och min tjänare Davids ättlingar och inte ta någon av hans ättlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs ätt. För jag ska återupprätta dem och visa dem nåd.

Nästa

Föregående

33:15. en rättfärdig Telning. Messias (Kristus). Jfr 23:5, Jes 4:2, 11:1, Sak 3:8, 6:12. Telning betecknar något som växer upp (ur jorden), jfr Jes 53:2.

© Ragnar Blomfelt