JEREMIA

KAPITEL 23

Nya herdar

1 Fördömelse över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren. 2 Därför säger Jahve, Israels Gud, om de herdar som vallar mitt folk: Ni har skingrat mina får och drivit iväg dem. Ni har inte tagit hand om dem. Lyssna, jag ska ta hand om er för det onda ni gjort! säger Herren.

3 Jag ska själv samla återstoden av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem. Jag ska återföra dem till deras betesmarker där de ska bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag ska sätta herdar över dem som ska valla dem. De ska aldrig mer vara ängsliga eller rädda och ingen ska saknas, säger Herren.

Herrens rättfärdiga Telning

5 Lyssna! Det ska komma dagar, säger Herren, då jag reser upp en rättfärdig Telning åt David. Han ska regera som kung med visdom. Han ska verkställa rättvisa och rättfärdighet på jorden. 6 I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Detta är namnet han ska få: Jahve vår rättfärdighet.

7 Det ska komma dagar, säger Herren, då det inte mer ska sägas: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels söner ut från Egypten”. 8 De ska säga: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut från landet i norr och hämtade dem från alla andra länder dit han fördrivit dem.” Så ska de få bo i sitt eget land.

Dom över falska profeter

9 Om profeterna:

Mitt hjärta är krossat inom mig,

hela min kropp skakar.

Jag är som en berusad man,

övermannad av vin,

på grund av Herren och hans heliga ord.

10 För landet är fullt av äktenskapsbrytare.

På grund av förbannelsen ligger landet sörjande

och öknens betesmarker har torkat.

Deras livslopp är ont

och de missbrukar sin makt.

11 För både profeter och präster är ogudaktiga.

Även inne i mitt hus

finner jag deras ondska, säger Herren.

12 Därför ska deras väg upplevas 

som hala stigar i mörkret.

De ska fördrivas och falla där.

För jag ska sända ofärd över dem

det år när deras straff kommer, säger Herren.

13 Även hos Samarias profeter

har jag sett något otillbörligt:

De profeterade i Baals namn

och vilseledde mitt folk Israel.

14 Hos Jerusalems profeter har jag sett hemska ting:

De begår äktenskapsbrott och ljuger.

De applåderar dem som beter sig ont,

så att ingen vänder om från sin ondska.

För mig är de alla som Sodom,

Jerusalems folk är som Gomorra.

15 Därför säger härskarornas Herre om profeterna:

Jag ger dem malört att äta

och förgiftat vatten att dricka.

För Jerusalems profeter har spridit

ogudaktighet över hela landet.

16 Så säger härskarornas Herre:

Lyssna inte på pratet från profeterna

som profeterar för er!

De gör er tomma.

De ger er visioner från sina hjärtan,

inte från Herrens mun.

17 Ständigt säger de till dem som föraktar mig:

”Herren säger att det ska gå er väl.”

Och till alla som följer

sitt rebelliska hjärta säger de:

”Ingen ofärd ska drabba er.”

18 Men har någon av dem stått med i Herrens råd

och sett och hört hans ord?

Vem har uppmärksammat och hört hans ord?

19 Se, Herrens stormvind!

Vrede bryter fram, en virvlande storm.

Den virvlar över de ondas huvuden.

20 Herrens vrede ska inte blidkas

förrän han utfört och fullbordat sitt hjärtas avsikt.

I kommande dagar ska ni förstå fullt ut.

21 Jag har inte sänt dessa profeter,

ändå sprang de iväg.

Jag har inte talat till dem,

ändå profeterade de.

22 Hade de varit med i mitt råd,

skulle de ha förkunnat mina ord till mitt folk 

och fått dem att vända om

från sina onda vägar och handlingar.

23 Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte Gud långt borta? 24 Kan en man gömma sig så hemligt att jag inte ser honom? säger Herren. Fyller inte jag universum? säger Herren. 25 Jag har hört vad de säger, profeterna som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag hade en dröm, jag hade en dröm!” 26 Hur länge har profeterna tänkt profetera lögn och vanföreställningar från sina egna hjärtan? 27 De försöker med sina drömmar som de berättar för varandra få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28 Den profet som haft en dröm kan återge sin dröm. Men den som har mitt ord ska troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger Herren. 29 Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, en slägga som krossar klippan?

30 Därför, lyssna! Jag är emot profeterna, säger Herren, de som stjäl mina ord från varandra. 31 Jag är emot profeterna, säger Herren, de som låter tungan pladdra och påstår att de talar för mig. 32 Jag är emot dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren. De återger dem och vilseleder mitt folk med arroganta lögner. Jag har varken sänt dem eller gett dem någon befallning. De kan inte hjälpa detta folk, säger Herren.

Herrens börda

33 När detta folk eller en profet eller präst frågar dig: ”Vad är Herrens tunga börda?”, då ska du svara dem: Ni är den tunga bördan, och jag ska kasta bort er! säger Herren. 34 Den profet eller präst eller den av folket som säger ”Herrens tunga börda”, den mannen och hans husfolk ska jag straffa. 35 Så här ska alla säga till sina vänner och bröder: Vad har Herren svarat? eller: Vad har Herren sagt? 36 Men ”Herrens tunga börda” ska ni aldrig mer nämna. För det ordet blir en tung börda för alla som säger så, och då förvränger ni orden från den levande Guden, härskarornas Herre, vår Gud. 37 Så ska du säga till profeten: Vad har Herren svarat dig? eller: Vad har Herren sagt? 38 Men om ni säger ”Herrens tunga börda”, då säger Herren: Ni använder formuleringen ”Herrens tunga börda”, fastän jag sände bud till er och förbjöd er att säga så. 39 Därför ska jag helt glömma er. Ni ska bort från min närvaro, ni och staden som jag gett er och era fäder. 40 Jag ska sända över er evig vanära och förnedring som aldrig ska glömmas.

Nästa

Föregående

23:1-4. Jfr Hes 34.

23:5-6. en rättfärdig Telning. Messias (Kristus). Jfr 33:15, Jes 4:2, 11:1, Sak 3:8, 6:12. Telning betecknar något som växer upp (ur jorden), jfr Jes 53:2.

© Ragnar Blomfelt