Introduktion till Andra Johannesbrevet

 

(Översättning från ESV Study Bible, Introduction to 2 John.✱)


 

Författare och titel

Forntida manuskript identifierar samstämmigt detta som ett andra brev av ”Johannes”. På grund av stilspråk, placering i kánon, och teologiskt synsätt, är det bäst betraktat som skrivet av aposteln Johannes (se Introduktion till Första Johannesbrevet: Författare och titel). Dokumentet själv identifierar författaren som ”Den Äldste” (v. 1). Teorier om att detta var någon ”äldre Johannes” och inte aposteln är intressanta men saknar övertygande stöd. ”Äldste” var en vanlig term för ledare av lokala församlingar i den tidiga kyrkan. Genom att kalla sig själv ”den Äldste,” så bekräftar Johannes helt enkelt sin roll som ledare – något som också Petrus gör (”medäldste,” 1 Petr 5:1) – utan att på något sätt diskvalificera sig själv från att identifieras som Jesu lärjunge och i slutändan en apostel. (Se även Introduktion till Tredje Johannesbrevet: Författare och titel.)

Datering

Liksom Första Johannesbrevet blev Andra Johannesbrevet troligen skrivet i närheten av Efesos i slutet av det första århundradet (ca 85-95 e.Kr.). Forntida källor talar för att Johannes tillbringade de sista decennierna av sitt liv i detta område, där han tjänade församlingar likt de som anges i Uppenbarelseboken 2-3.

Mottagare

Johannes skriver till ”den utvalda frun”. Detta avser mer sannolikt en församling än en individ, eftersom mycket av Andra Johannesbrevet skrivs i andra person plural. Det är också tvivelaktigt att Johannes skulle skriva till en kvinnlig kristen att han och hon ska ”älska varandra” (v. 5). Formuleringen blir begripligare om den riktar sig till en församling. Det finns ytterligare tre skäl till varför ”den utvalda frun” kan avse en hel församling. För det första är ordet ”församling” i grekiskan ett feminint genus, och ”frun” passar ihop med det. För det andra är församlingen framställd som ”brud” på andra ställen i Johannes skrifter (Upp 21:2, 9, 22:17). För det tredje, det grekiska ordet kyria (”frun”) hänvisade till en social underenhet i den grekiska stadsstaten. Johannes använde kanske detta ord för en lokal församling istället för det mer vanliga feminina ordet ekklesia.

2 Joh v. 13 tyder på att Johannes skriver till en församling från en annan, som han kallar ”din utvalda syster.”

Tema

Fokus i Andra Johannesbrevet är att leva i Guds kärlek i överensstämmelse med Jesu Kristi sanning. Denna kärlek omfattar inte bara Gud utan även andra människor. Den är också omdömesgill, den går inte ”utöver” den bibliska uppenbarelsen (v. 9), och den bistår inte fiender till evangeliets budskap (v. 10-11). Istället lever Kristi efterföljare ”efter hans bud” (v. 6) och får genom tron ”full lön” (v. 8).

Syfte, omständighet och bakgrund

Johannes skriver för att uppmana läsarna att älska varandra (v. 5) och akta sig för bedragare (v. 7-8). Han ger praktiska råd i att visa gästfrihet till resande missionärer (v. 10-11) och vill förbereda ”den utvalda frun” för hans efterlängtade besök inom en snar framtid (v. 12).

Tidslinje

28/30 e.Kr. Johannes blir en Jesu lärjunge.

33 (el. 30) e.Kr. Jesu död och uppståndelse.

54-68 e.Kr. Nero regerar.

70 Jerusalems tempel förstörs.

81-96 Domitianus regerar.

85-95 Johannesevangeliet skrivs.

85-95 Johannes skriver sitt andra brev, troligen från Efesos.

95-96 Johannes, förvisad till Patmos, skriver Uppenbarelseboken.

(En del årtal är ungefärliga.)

Centrala teman

1 Sanningen om Jesus Kristus är evig, v. 2.

2 Kristen kärlek och efterlevnad av Guds bud är oskiljaktiga, v. 6.

3 Falsk lära om Kristus överflödar, v. 7.

4 De som levererar falsk undervisning måste identifieras och lämnas åt sina egna lidelser. De ska inte välkomnas och bistås av dem som försvarar den sanna kristna läran, v. 9-11.

Summering av frälsningshistorien

Nu då Kristus har fullbordat frälsning ska de troende följa honom och hans lära.

Litterära kännetecken

I formatet är denna korta bok ett konventionellt nytestamentligt brev, bestående av en hälsning, en huvuddel, och en avslutning. Som i de flesta brev består brevets huvuddel av blandade instruktioner och befallningar. Och även om läsare inte hittar den koncentrerade lista med befallningar från NT:s brev som innefattar den välkända paraenesis (moraliska uppmaningar), så har verserna 8-11 släktskap med ett sådant konventionellt tema.

Översikt

I Hälsning: Den Äldstes kärlek (v. 1-3)

II Den Äldstes glädje och vädjan (v. 4-6)

III Den Äldstes oro (v. 7-8)

IV Den Äldstes varning (v. 9-11)

V Avslutning: Den Äldstes farväl (v. 12-13)


 

ESV Study Bible® Notes, copyright 2008 Crossway. Authorized translation of the English edition of the ESV Study Bible introductions, copyright 2008 Crossway. This translation is published and sold by permission of Crossway, the owner of all rights to publish and sell the same.

ESV Studie Bibel® Kommentarer, copyright 2008 Crossway. Auktoriserad översättning av den engelska utgåvan av ESV Studie Bibel introduktioner, copyright 2008 Crossway. Denna översättning är publicerad och såld med tillstånd av Crossway, ägaren av alla rättigheter för att publicera och sälja densamma.

Översättning från engelskan: Ragnar Blomfelt