HOSEA

KAPITEL 9

Gud ska straffa Israel

1 Gläd dig inte, Israel,

jubla inte som folken.

För du har levt promiskuöst

bort från din Gud.

Du har älskat horlön

på alla tröskplatser.

2 Tröskplats och vinpress

ska inte livnära dem

och vinet ska slå fel för dem.

3 De ska inte bli kvar i Herrens land.

Efraim måste åter till Egypten,

och i Assyrien ska de äta oren mat.

4 De ska inte offra vin åt Herren.

Deras slaktoffer kan ej glädja honom.

Det ska vara som sorgebröd för dem,

alla som äter av det blir orena.

För deras bröd är bara för dem,

det kommer inte till Herrens hus.

5 Vad ska ni ta er till på högtidsdagen,

på Herrens festdag?

6 Om de undflyr förödelsen

samlar Egypten ihop dem

och Memfis begraver dem.

Deras silverskatter tas över av nässlor,

törnen ska frodas i deras tält.

7 Straffets dagar har kommit,

vedergällningens dagar har kommit,

Israel ska inse det!

Profeten kallas dåre, Andens man galen.

Detta på grund av din stora skuld

och ditt starka hat.

8 Efraims väktare är profeten,

tillsammans med min Gud. 

Men snaror väntar profeten

på alla hans vägar

och hat i hans Guds hus.

9 De har blivit lika djupt fördärvade

som i Gibeas dagar.

Han minns deras skuld,

han straffar deras synder.

10 Jag fann Israel som druvor i öknen.

Jag såg era fäder 

som tidig frukt på fikonträdet 

under dess första säsong.

Men de gick till Baal-Peor

och avskilde sig åt skamguden.

De blev lika vidriga

som den de älskade.

11 Efraims härlighet

ska flyga bort som en fågel.

Ingen ska varken föda,

vänta barn eller befruktas.

12 Även om de fostrar söner

ska jag ta dem alla och envar.

Ja, det blir hemskt för dem 

när jag går ifrån dem!

13 Jag såg Efraim planterad på en äng,

liksom Tyros.

Men Efraim måste föra ut sina söner

till bödeln.

14 Ge dem, Herre!

Vad ska du ge dem?

Ge dem moderliv med missfall

och uttorkade bröst.

15 All deras ondska finns i Gilgal.

Det var där jag började hata dem.

På grund av allt ont de gjort

ska jag driva dem ut ur mitt hus.

Jag älskar dem inte längre,

alla deras ledare är rebelliska.

16 Efraim är slagen.

Deras rot är förtorkad.

De ska inte bära frukt.

Även om de föder

ska jag döda deras kära livsfrukt.

17 Min Gud ska förkasta dem,

för de lyssnade inte på honom.

De ska bli flyktingar bland folken.

Nästa

Föregående

9:9 (10:9). som i Gibeas dagar. Dom 19.

© Ragnar Blomfelt