HOSEA

KAPITEL 3

Hosea friköper sin hustru

1 Herren sa till mig: ”Gå åter och älska din kvinna som älskas av en annan man och som bryter äktenskapet. Älska henne som Herren älskar Israels söner, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor.”

2 Då köpte jag henne åt mig för 170 gram silver och drygt 100 liter korn. 3 Jag sa till henne: ”Du ska vara länge hos mig. Var inte promiskuös och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara likadan mot dig.” 4 För Israels söner ska länge vara utan kung och furste, utan offer och stenstoder och utan efod och husgudar. 5 Sedan ska Israels söner vända om och söka Jahve sin Gud och David sin kung. De ska med fruktan nalkas Herren och hans godhet i kommande dagar.

Nästa

Föregående

3:5. David. Avser här den messianska kungen (dvs Kristus), som härstammade från David.

© Ragnar Blomfelt