HESEKIEL

KAPITEL 5

Guds vrede över Jerusalem

1 ”Du människoson, ta ett skarpt svärd. Använd det som rakkniv för ditt huvud och skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. 2 En tredjedel ska du bränna upp mitt i staden när belägringsdagarna är över. En tredjedel ska du hugga med svärdet runt om staden. En tredjedel ska du sprida för vinden. För jag ska förfölja dem med draget svärd. 3 En liten mängd hårstrån ska du ta undan och sätta in i flikarna på din mantel. 4 Men av dessa strån ska du kasta några i elden och bränna upp. Därifrån ska en eld sprida sig över hela Israels folk.

5 Så säger Herren Jahve: Detta är Jerusalem som jag placerat mitt bland hednafolken. Hon har länder runt om. 6 Men hon har trotsat mina bud värre än hednafolken, och trotsat mina föreskrifter värre än länderna runt om. För de har förkastat mina bud och inte följt mina föreskrifter. 7 Därför säger Herren Jahve: Ni är mer bångstyriga än folken omkring er. Ni lever inte efter mina lagar och följer inte mina bud. Ni följer inte ens lagarna hos folken omkring er. 8 Därför säger Herren Jahve: Lyssna, jag själv är emot dig! Jag ska verkställa mina domar mitt ibland er i folkens åsyn. 9 På grund av dina vidrigheter ska jag göra med dig vad jag aldrig förr har gjort och aldrig mer ska göra. 10 Därför ska föräldrar hos dig äta sina söner, och söner sina föräldrar. Jag ska verkställa mina domar mot dig, och alla kvarvarande hos dig ska jag sprida för vinden. 11 Så sant jag lever, säger Herren Jahve: Eftersom du orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och hemskheter, ska jag dra mig bort och inte se på dig med barmhärtighet eller medlidande. 12 En tredjedel av dig ska dö av pest eller gå under av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring dig. En tredjedel ska jag sprida för vinden och förfölja med draget svärd. 13 Min vrede ska fullbordas. Mitt raseri mot dem ska få vila och jag ska blidkas. De ska förstå att jag, Jahve, har talat i min lidelse när jag fullbordar min vrede mot dem.

14 Jag gör dig till en ruinhög och till vanära bland folken omkring dig, inför alla som går förbi. 15 Du ska bli till vanära och åtlöje, till varning och skräck för grannfolken, när jag verkställer domar mot dig i brinnande vrede och ursinniga straff. Jag, Jahve, har talat. 16 Jag sänder mot dem svältens dödliga pilar som ska fördärva. Jag sänder dem för att ha ihjäl er. Jag ska förvärra svälten bland er och skära av ert livsuppehälle. 17 Jag sänder mot er svält och vilddjur som ska ta era barn. Pest och blodsdåd ska svepa över dig, och svärd sänder jag mot dig. Jag, Jahve, har talat.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt