HESEKIEL

KAPITEL 45

Landets fördelning

1 När ni genom lottkastning fördelar landet ska ni som offergåva åt Herren ge en helig del av landet. Denna del ska vara drygt tolv kilometer lång och drygt fem kilometer bred. Hela området i sin helhet ska vara heligt. 2 Av detta ska en kvadrat höra till helgedomen, 250 gånger 250 meter, med 25 meter betesmark runt om. 3 Av det heliga området ska du stycka av en del som är drygt tolv kilometer lång och fem kilometer bred. Där ska helgedomen ligga, det allra heligaste. 4 Detta är en helig del av landet. Den ska tillhöra prästerna som tjänstgör i helgedomen, dem som får träda fram för att tjänstgöra inför Herren. Den ska rymma deras hus, och även vara en helig plats för helgedomen. 5 Ett område på drygt tolv kilometer i längd och fem kilometer i bredd, ska vara för leviterna som tjänstgör i templet. Det ska vara deras egendom att bosätta sig i.

6 Åt staden ska ni ge ett område som är drygt 2,5 kilometer brett och 12 kilometer långt och som gränsar till den heliga delen. Det ska tillhöra hela Israels hus.

7 Fursten ska ha ett område på båda sidor om den heliga delen och stadens egendom. Det ska gränsa till den heliga delen och stadens egendom, dels på västra sidan västerut, dels på östra sidan österut. I längd ska det motsvara en stamlotts utsträckning från västra gränsen till östra. 8 Det ska vara hans egendom i Israel. Mina furstar ska inte mer förtrycka mitt folk utan tilldela resten av landet åt Israels hus efter sina stammar.

Var god och rättvis

9 Så säger Herren Jahve: Nog nu, ni Israels furstar! Sluta med våld och förtryck! Bete er rättvist och rättfärdigt. Upphör att fördriva mitt folk, säger Herren Jahve. 10 Använd rätta vikter och mått. 11 Se till att de olika måtten för torra och flytande varor är rätta och riktiga, 12 så även de olika myntslagen.

Offergåvor och heliga dagar

13 Detta är den offergåva ni ska ge: Drygt femton procent av ert vete och drygt femton procent av ert korn, 14 därtill drygt en procent av er olja. 15 Av småboskapen från Israels vattenrika betesmarker ska ni ge ett djur av tvåhundra till matoffer, brännoffer och fredsoffer, för att bringa försoning åt folket, säger Herren Jahve. 16 Allt folket i landet ska ge denna offergåva åt fursten i Israel. 17 Furstens ansvar är att frambära brännoffer, matoffer och dryckesoffer på högtiderna, nymånaderna och sabbaterna, vid alla Israels högtidsdagar. Han ska ordna med syndoffer, matoffer, brännoffer och fredsoffer för att bringa försoning åt Israels hus.

18 Så säger Herren Jahve: Första dagen i första månaden ska du ta en felfri ungtjur och rena helgedomen. 19 Prästen ska ta av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter, på altaravsatsens fyra hörn och på dörrposten till den inre förgårdens port. 20 Sjunde dagen i månaden ska du göra likadant för den som oavsiktligt eller av okunnighet har syndat. Så bringar ni försoning för templet.

21 Fjortonde dagen i första måna­den ska ni fira påsk. I sju dagar ska ni hålla högtid och äta osyrat bröd. 22 Den dagen ska fursten för sig själv och för allt folket i landet ge en tjur som syndoffer. 23 Under högtidens sju dagar ska han varje dag som brännoffer åt Herren ge sju felfria tjurar och sju felfria baggar, samt dagligen en bock som syndoffer. 24 Som matoffer ska han ge drygt femton liter mjöl för varje tjur och drygt femton liter mjöl för varje bagge, och drygt tre liter olja för varje. 25 Även under högtiden på den femtonde dagen i sjunde månaden ska han frambära syndoffer, brännoffer, matoffer och olja, som på de andra sju dagarna.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt