FAKTA OM NYA TESTAMENTET


Det finns sammanlagt nära 6000 antika grekiska manuskript av olika längd till Nya Testamentet (NT). Dessutom många tusen antika manuskript till NT även på andra språk. Samt otaliga citat från NT av de tidiga kyrkofäderna. Ur denna samling texter, vars enorma antal helt saknar motsvarighet hos andra antika texter, så har forskare arbetat fram det vi allmänt kallar för ”grundtexten”, dvs en text som troget anses återge originaltexterna till de olika breven i NT.

NT består av 27 brev skrivna på grekiska. Tretton brev är skrivna av aposteln Paulus. Fem av aposteln Johannes. Två av aposteln Petrus. Två av Lukas. Ett av Matteus. Ett av Markus. Ett av Jakob (Jesu bror). Ett av Judas (Jesu bror). Ett av en okänd författare (Hebreerbrevet).

NT innehåller 260 kapitel och nära 8000 verser.

Breven är skrivna mellan år 40 e.Kr. – 95 e.Kr.

NT utgör grunden för Kristendomen.

NT:s centrala budskap är Jesus Kristus, hans person, hans liv, hans död, hans uppståndelse, hans återkomst.

NT inleds med de fyra evangelierna som berättar om Jesu liv, död och uppståndelse. De tre första evangelierna har många likheter och kallas därför ibland synoptikerna (av grek. synopsis = samsyn). Det fjärde evangeliet har en helt annan karaktär.

Därefter följer Apostlagärningarna som berättar om den första tidens kristna, om förföljelse och framgång och missionsverksamhet.

Sedan följer brev av Paulus där han förmanar och uppmuntrar de första församlingarna samt undervisar om de kristna lärorna. På samma sätt gör några andra författare innan vi kommer till den sista boken, Uppenbarelseboken, som med ett rikt symbol- och bildspråk berättar om bl.a. världshistoriens sista tid.

NT särskiljer sig från all annan litteratur som skapats i världen eftersom det kom till genom Guds inspiration och därför av kristna anses vara Guds Ord i unik mening.

Den kristna församlingen har genom alla tider betraktat NT (tillsammans med Gamla Testamentet) som Guds slutgiltiga budskap till mänskligheten.

Tillbaka