DANIEL

KAPITEL 7

Daniels syn av de fyra djuren

1 I den babyloniske kungen Belshassars första regeringsår hade Daniel en dröm. Han såg syner i sitt huvud där han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav det väsentliga. 2 Daniel sa: Jag såg i en syn om natten hur himlens fyra vindar satte det väldiga havet i rörelse. 3 Fyra stora djur steg upp ur havet, alla olika.

4 Det första liknade ett lejon och hade örnvingar. Medan jag betraktade det slets vingarna av. Djuret lyftes upp från marken och ställdes på två fötter som en människa. Det fick ett mänskligt hjärta.

5 Sedan såg jag ett annat djur, det andra. Det liknade en björn. Det restes upp på ena sidan och hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick höra: Res dig och sluka kött i mängd!

6 Därefter såg jag ännu ett djur. Det liknade en leopard med fyra fågelvingar på ryggen. Djuret hade fyra huvuden, och det gavs stor makt.

7 Sedan såg jag i nattsynerna ett fjärde djur. Det var skrämmande, fruktansvärt och oerhört starkt. Det hade stora järntänder. Det slukade och krossade. Och allt som blev kvar stampade det på. Det var olikt alla de tidigare djuren, och det hade tio horn. 8 Jag betraktade hornen och såg hur ett annat horn, ett litet horn, sköt upp mellan dem. Det ryckte upp tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som en människa och en mun som talade högmodigt.

Den Gamle av dagar

9 Medan jag bevittnade sattes troner fram. Den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och hans huvudhår var som ren ull. Hans tron var eldslågor och dess hjul var flammande eld. 10 En eldsflod strömmade fram och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom, tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Det var klart för dom. Böcker öppnades.

11 Jag fortsatte att se eftersom hornet talade så högmodigt. Medan jag bevittnade avlivades djuret. Kroppen förstördes och gavs till den brinnande elden. 12 Makten togs också från de andra djuren. Deras livslängd var tidsbestämd.

Människosonen

13 Jag såg i mina syner om natten. Och se! En som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle av dagar och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt, ära och rike. Alla folk, länder och språk ska dyrka honom. Hans välde är evigt och tar aldrig slut, hans rike går aldrig under.

Daniels syn förklaras

15 Jag, Daniel, blev skakad i min ande. Och synerna som jag haft i mitt huvud skrämde mig. 16 Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om den sanna betydelsen av allt detta. Han svarade och lät mig få veta tydningen: 17 ”De fyra stora djuren är fyra kungar som ska framträda på jorden. 18 Men den allra Högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evigt, i evigheters evighet.”

19 Därefter ville jag få en sann förståelse av det fjärde djuret, som var olikt alla de andra. Det var ett oerhört skrämmande djur med järntänder och kopparklor, som slukade och krossade, och stampade på det som var kvar. 20 Jag ville också förstå de tio hornen på dess huvud, och det nya hornet som sköt upp och fick tre andra horn att falla av och som hade ögon och en mun som talade högmodigt och såg större ut än de andra. 21 Jag såg hur det hornet krigade mot de heliga och vann över dem, 22 tills den Gamle av dagar kom, och en dom föll till förmån för den allra Högstes heliga. Då kom tiden då de heliga fick ta riket i besittning.

23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret är ett fjärde rike som kommer på jorden. Det är olikt alla de andra rikena och ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen är tio kungar som ska träda fram i det riket. Efter dem ska en annan träda fram som är olik de förra, och han ska betvinga tre kungar. 25 Han ska tala emot den Högste och gå hårt åt den allra Högstes heliga. Han ska ha för avsikt att förändra tider och lagar. Och de heliga ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 26 Men dom ska ske. Hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och gå under för alltid. 27 Men riket, väldet och storheten hos alla riken under himlen ska ges åt folket, den allra Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska dyrka och lyda honom.”

28 Här slutar det hela. Jag, Daniel, fick många skrämmande tankar och blev alldeles blek. Men jag bevarade det som hänt i mitt hjärta.

Nästa

Föregående

7:1. första regeringsår. År 553 f. Kr.

7:10. Böcker öppnades. Jfr Upp 20:12 samt kommentar till Upp 3:5. 

7:13. en människoson kom med himlens skyar. Se kommentar till Matt 8:18-22. Jfr Matt 26:64, Upp 1:7.

© Ragnar Blomfelt