DANIEL

KAPITEL 5

Skriften på väggen

1 Kung Belshassar ordnade en stor fest för sina tusen stormän och drack vin med dem. 2 Påverkad av vin befallde Belshassar att guld- och silverkärlen som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem skulle bäras in. Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur skulle dricka ur dem. 3 Då bar de fram guldkärlen som tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack ur dem. 4 De drack av vinet och prisade sina gudar av guld och silver, koppar och järn, trä och sten.

5 Plötsligt syntes fingrarna av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot ljusstaken i kungens palats. Kungen såg handen som skrev. 6 Kungen bleknade och tankarna skrämde honom. Han förlorade all kraft och benen skakade. 7 Kungen skrek och befallde att siarna, astrologerna och teckentydarna skulle hämtas. Kungen sa till de lärda männen i Babel: ”Den som kan läsa denna skrift och ge mig tydningen ska bli klädd i purpur och få en guldkedja om halsen och härska som den tredje i riket.” 8 Då kom kungens alla lärda män in. Men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. 9 Kung Belshassar blev då vettskrämd och helt blek. Och hans stormän var rådlösa.

10 När drottningen fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt kom hon till festsalen, och sa: ”Må kungen leva för evigt! Låt inte dina tankar skrämma dig, och var inte så blek. 11 Det finns en man i ditt rike med heliga gudars ande i sig. I din fars dagar visade han sig ha insikt och förstånd, och visdom som gudarnas visdom. Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland magikerna, siarna, astrologerna och teckentydarna. Din far kungen gjorde så 12 eftersom Daniel, som kungen gav namnet Belteshassar, hade en enastående ande, klokhet och förstånd till att tolka drömmar och tyda gåtor och lösa problem. Så låt hämta Daniel, han ska ge tydningen.”

Daniel tyder skriften

13 Daniel hämtades till kungen som tog till orda: ”Så du är Daniel, en av de judiska fångarna som min far kungen förde hit från Juda. 14 Jag har hört om dig att gudars ande är i dig, och att du visat dig ha insikt och förstånd och enastående visdom. 15 Nu fördes de lärda männen och siarna till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men de kunde inte tyda den. 16 Men om dig har jag hört att du kan uttyda och lösa problem. Om du kan läsa skriften och säga mig tydningen ska du bli klädd i purpur och få en guldkedja om halsen och härska som den tredje i riket.”

17 Daniel svarade kungen: ”Behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Men jag ska läsa skriften för kungen och ge tydningen. 18 O konung, den högste Guden gav din far Nebukadnessar rike och storhet, ära och härlighet. 19 På grund av den storhet som Gud gav honom kom människor av alla folk, länder och språk att skälva av skräck för honom. Han lät döda vem han ville, och lät leva vem han ville. Han upphöjde vem han ville, och förnedrade vem han ville. 20 Men när han förhävde sig och hans ande blev stolt och arrogant, då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. 21 Han fördrevs från människorna. Hans sinne blev som ett djurs, och han bodde bland vildåsnor och åt gräs som en oxe. Hans kropp fuktades av himlens dagg tills han förstod att Gud den Högste råder över människornas riken och sätter att härska över dem vem han vill. 22 Men du Belshassar, hans son, har inte ödmjukat dig fastän du visste allt detta. 23 Du satte dig upp mot himlens Herre. Du lät frambära kärlen från hans tempel inför dig, och du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur drack vin ur dem. Du prisade dina gudar av silver och guld, koppar och järn, trä och sten, gudar som varken ser, hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och hela din livsväg i sin hand, honom har du inte ärat. 24 Därför sände han denna hand och skrev detta. 25 Så här står det skrivet: Mene, mene, tekel u-farsin. 26 Och det här är tydningen av orden: Mene: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. 27 Tekel: Du är vägd på en våg och funnen för lätt. 28 Peres: Ditt rike är delat och har getts åt meder och perser.”

29 Då befallde Belshassar att Daniel skulle kläs i purpur, få en guldkedja om halsen och utropas till den tredje i riket.

30 Samma natt mördades Belshassar, kaldeernas kung. 31 Och medern Dareios mottog riket vid en ålder av sextiotvå år.

Nästa

Föregående

5:31. År 539 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt