AMOS

KAPITEL 3

Retoriska frågor

1 Lyssna till detta ord som Herren talat mot er, Israels söner, mot hela det släkte som jag förde upp från Egypten:

2 Endast er har jag utvalt

bland alla jordens släkten.

Därför ska jag straffa er

för alla era synder.

3 Kan två vandra tillsammans

utan att vara överens om det?

4 Ryter ett lejon i skogen

utan att det funnit något rov?

Morrar ett unglejon i kulan

utan att det fällt ett byte?

5 Landar en fågel i markens fälla

utan något bete?

Slår en fälla upp från marken

utan att fånga något?

6 Ljuder hornet i en stad

utan att folket skälver?

Inträffar ofärd i en stad

utan att det är från Herren?

7 För Herren Jahve gör inget

utan att uppenbara sin plan

för sina tjänare profeterna.

8 När lejonet ryter,

vem blir inte rädd?

När Herren Jahve talar,

vem skulle inte profetera?

Dom över Samaria

9 Ropa ut över Ashdods borgar

och Egyptens borgar: 

”Samla er på Samarias berg

och bevittna kaoset där

och förtrycket ibland dem!”

10 De förstår inte att bete sig rätt,

säger Herren.

De hopar våld och fördärv

i sina borgar.

11 Därför säger Herren Jahve:

En fiende ska omringa landet,

rasera ditt försvarsverk

och plundra dina borgar.

12 Så säger Herren:

Som herden räddar ur lejongapet

två benpipor eller en örsnibb,

så ska Israels söner räddas,

de som sitter i Samaria på soffhörnor

och i Damaskus på divaner.

13 Hör och vittna mot Jakobs hus,

säger Herren Jahve, härskarornas Gud:

14 Den dag jag straffar Israel

för dess brott

ska straffet drabba Betels altaren.

Altarhornen ska avhuggas 

och falla till marken.

15 Jag ska slå ner 

vinterhus och sommarhus.

Elfenbenshusen ska förstöras

och många hus ska svepas bort,

säger Herren.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt