FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 5

De tio budorden

1 Mose kallade samman hela Israel och sa: Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er. Lär er dem och följ dem noga.

2 Jahve vår Gud slöt ett förbund med oss på Horeb. 3 Det var inte med våra fäder Herren slöt förbundet, utan med alla oss som står här i dag med livet i behåll. 4 Herren talade till er ansikte mot ansikte ur elden på berget. 5 Jag stod då mellan Herren och er för att förmedla Herrens ord till er. För ni var rädda för elden och steg inte upp på berget. Han sa:

6 Jag är Jahve din Gud som förde dig ut från Egypten, slavhuset.

7 Ha inga andra gudar än mig.

8 Gör dig inte någon gudabild, ingen avbild av något uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 9 Fall inte ner för dem eller dyrka dem, för jag, Jahve din Gud, kräver odelad lojalitet. Jag straffar barn till tredje och fjärde led för fädernas synd när de hatar mig, 10 men visar trogen kärlek i tusen släktled mot dem som älskar mig och håller mina bud.

11 Missbruka inte Jahves, din Guds, namn. För Jahve låter ingen vara ostraffad som missbrukar hans namn.

12 Håll sabbatsdagen så att du avskiljer den, så som Jahve din Gud befallt dig. 13 Sex dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor. 14 Men den sjunde dagen är sabbat för Jahve din Gud. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din slav eller slavinna, din oxe eller åsna eller något annat av dina djur, eller invandraren inom dina portar. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du. 15 Kom ihåg att du var slav i Egypten, och att Jahve din Gud förde dig ut därifrån med styrka och kraft. Därför har Jahve din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen.

16 Hedra din far och din mor, så som Jahve din Gud befallt dig. Då får du leva länge och det går dig väl i landet som Jahve din Gud ger dig.

17 Mörda inte.

18 Begå inte äktenskapsbrott.

19 Stjäl inte.

20 Vittna inte falskt mot din nästa.

21 Ha inte begär till din nästas hustru. Ha inte begär till din nästas hus eller åker, hans slav eller slavinna, hans oxe eller åsna eller något annat som tillhör din nästa.

22 Herren talade dessa ord med hög röst till hela er församling på berget, ur elden, molnet och det tjocka mörkret. Inget mer sa han. Han skrev orden på två stentavlor som han gav åt mig.

Mose som medlare

23 När ni hörde rösten ur mörkret medan berget stod i lågor, kom alla ni överhuvuden för era stammar samt era äldste fram till mig. 24 Och ni sa: ”Lyssna, Jahve vår Gud har visat oss sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden. I dag har vi sett att Gud kan tala med en människa och låta henne leva. 25 Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld kommer att sluka oss. Om vi får höra mer av rösten från Jahve vår Gud kommer vi att dö. 26 För vem bland allt kött har hört den levande Gudens röst tala ur elden, så som vi, och överlevt? 27 Gå du nära och lyssna till allt som Jahve vår Gud säger. Sedan kan du berätta för oss allt vad Jahve vår Gud sagt till dig. Vi ska lyssna och lyda.”

28 Herren hörde era ord till mig, och han sa till mig: ”Jag har hört vad detta folk sagt till dig. De har rätt i allt de säger. 29 Om de ändå hade hjärtan som fruktade mig och alltid höll alla mina bud! Då skulle det alltid gå väl för dem och deras söner. 30 Gå och säg åt dem att återvända till sina tält. 31 Men stå du kvar här hos mig. Jag ska tala till dig alla de bud och stadgar och föreskrifter som du ska lära dem att följa i landet jag ger dem till besittning.”

32 Se noga till att göra vad Jahve er Gud har befallt er. Vik inte av åt höger eller vänster. 33 Vandra alltid på den väg som Jahve er Gud befallt er att gå. Då får ni leva och ha framgång och ni får ett långt liv i landet ni tar i besittning.

Nästa

Föregående

5. Fyrtio år efter 2 Mos 20 återger Mose för den nya generationen De Tio Budorden. Se kommentarer till en del av buden i 2 Mos 20.

5:5. Jag stod då mellan Herren och er. (Se även v. 27.) Se kommentar till 4 Mos 14:13.

5:9. Jag straffar barn … för fädernas synd. Se t.ex. 4 Mos 16:27, 32, Jos 7:24-25, 2 Sam 21:1-9. Men se även Hes 18.

5:15. Här ges ett tillägg till 2 Mos 20:11 om varför sabbaten skulle hållas.

© Ragnar Blomfelt