FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 25

1 Om en tvist uppstår mellan män ska de gå till rätten för dom. Domarna ska fria den oskyldige och fälla den skyldige.

2 Om den skyldige ska pryglas ska domaren befalla honom att lägga sig ner. Och i hans närvaro ska de ge honom det antal slag som hans brott förtjänar. 3 De får inte ge honom mer än fyrtio slag. Ger de honom fler, blir din broder vanärad i din åsyn.

4 Sätt inte munkorg på oxen som tröskar.

5 Säg att bröder bor ihop och en av dem dör utan någon son. Då ska änkan inte gifta sig med någon utanför släkten. Hennes svåger ska ligga med henne och ta henne till hustru och uppfylla sin svågerplikt. 6 Och den förste son hon föder ska få den döde broderns namn, så att dennes namn inte utplånas i Israel.

7 Men säg att mannen inte vill gifta sig med sin svägerska. Då ska hon gå till de äldste i porten och säga: ”Min svåger vägrar att föra sin brors namn vidare i Israel. Han vill inte göra sin svågerplikt mot mig.” 8 Då ska de äldste i staden där han bor kalla på honom och tala med honom. Om han framhärdar och säger att han inte vill ta henne till hustru, 9 då ska hans svägerska gå fram till honom i närvaro av de äldste. Hon ska dra av honom skon, spotta honom i ansiktet och säga: ”Så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus.” 10 Hans släkt ska sedan i Israel kallas ’Barfotasläkten’.

11 Säg att två män är i slagsmål. Hustrun till den ene  kommer för att rädda sin man från den som slår. Hon sträcker ut handen och griper tag i hans könsdelar. 12 Utan medkänsla ska du då hugga av hennes hand.

13 Ha inte två olika vikter i din börs, tunga och lätta. 14 Ha inte två olika mått i ditt hem, större och mindre. 15 Du ska ha rätta och riktiga vikter och mått. Då får du leva länge i landet som Jahve din Gud ger dig. 16 För Jahve din Gud avskyr alla som beter sig orätt vad gäller detta.

Utplåna minnet av Amalek

17 Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig längs vägen, när ni drog ut från Egypten. 18 Han gick emot dig längs vägen och angrep alla svaga eftersläntare, medan du var trött och utmattad. De fruktade inte Gud. 19 När därför Jahve din Gud gett dig ro för alla dina fiender runt om i landet som Jahve din Gud ger dig till besittning som egendom, då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte det!

Nästa

Föregående

25:3. inte ge honom mer än fyrtio slag. Detta praktiserades även nära 1500 år senare vilket Paulus fick känna av, 2 Kor 11:24.

25:4. Citeras i 1 Kor 9:9, 1 Tim 5:18.

25:5. Versen hamnade i en diskussion mellan saddukeerna och Jesus, Matt 22:23.

25:13-16. Detta visar att Gud avskyr bedrägeri och falskhet vid affärer, jfr Ords 11:1, 16:11, Amos 8:5-7.

25:17. Amalek. Se kommentar till 2 Mos 17:8.

25:19. Glöm inte det! Vilket man inte gjorde, 1 Sam 15, 30:1-20.

© Ragnar Blomfelt