FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 18

Prästers och leviters rättigheter

1 De levitiska prästerna, hela Levis stam, ska inte ha någon arvsegendom med Israel. De ska leva av Herrens eldoffer och hans egendom. 2 De ska inte ha något arv bland sina bröder. Herren är deras arv, som han lovat dem. 3 Detta är vad prästerna har rätt att få av folket, från dem som offrar slaktoffer av oxe eller får: prästen ska ha bogen, käkarna och magen. 4 Ge honom det första av din säd, ditt vin, din olja och den första ullen av dina får. 5 För Jahve din Gud har utvalt Levi bland alla dina stammar för att han och hans söner alltid ska tjänstgöra i Jahves namn.

6 Om en levit lämnar en av dina städer i Israel där han håller till och ivrigt önskar komma till den plats som Herren väljer, 7 då ska han tjänstgöra där i Jahves, sin Guds, namn, så som alla hans levitiska bröder som står där inför Herrens ansikte. 8 De ska alla ha lika mycket till underhåll, bortsett från vad någon kan äga genom försäljning av familjegods.

Folkens vidrigheter

9 När du kommer in i landet som Jahve din Gud ger dig ska du inte ta efter dessa folks vidrigheter. 10 Det får inte finnas någon hos dig som offrar sin son eller dotter i elden eller ägnar sig åt spådom, teckentydning, svartkonst, ockultism, 11 besvärjelsekonster, ingen spiritist, ingen som utövar ockult magi och ingen som söker råd hos de döda. 12 Herren avskyr den som håller på med sådant. Och på grund av sådana vidrigheter fördriver Jahve din Gud dem för dig. 13 Var fullkomlig inför Jahve din Gud. 14 De folk du ska fördriva lyssnar till teckentydare och spåmän. Men Jahve din Gud har förbjudit dig att hålla på med sådant.

Löftet om Profeten

15 Jahve din Gud ska resa upp åt dig en profet lik mig bland ditt folk, från dina bröder. Lyssna till honom. 16 Det ska bli som du begärde av Jahve din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där och sa: ”Jag vill aldrig mer höra Jahves, min Guds, röst eller se den väldiga elden, för då kommer jag att dö.” 17 Herren sa då till mig: ”De har talat rätt. 18 Jag ska resa upp åt dem en profet lik dig bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Jag ska hålla den ansvarig som inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn. 20 Men den profet som vågar tala i mitt namn vad jag inte befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö.” 21 Du kanske tänker: ”Hur ska vi veta att ett budskap inte kommer från Herren?” 22 När profeten talar i Jahves namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då kommer budskapet inte från Herren. Profeten har talat utifrån högmod. Du ska inte vara rädd för honom.

Nästa

Föregående

18:1-4. Mer utförligt om leviterna, se 4 Mos 18.

18:12. De olika folkslag som bodde i Kanaan var inte oskyldiga utan ägnade sig åt vidrigheter (v. 10-11). Och de var avgudadyrkare (7:4). Detta gjorde att de skulle fördrivas och förintas och att landet istället skulle ges åt Israels folk.

18:13. Var fullkomlig. Jfr Matt 5:48 med kommentar.

18:15, 18-19. en profet. Detta syftar i förlängningen och profetiskt på Jesus Kristus, Apg 3:19-23, 7:37, Joh 1:45, 5:46, 6:14, 7:40.

18:21-22. Ett exempel på en sådan profet är Hananja, Jer 28.

© Ragnar Blomfelt