FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 12

Gudstjänst på utvald plats

1 Detta är de stadgar och föreskrifter som ni noga ska följa alla era dagar på jorden, i landet som Jahve dina fäders Gud ger dig till besittning. 2 Ödelägg alla platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg, höjder och under alla grönskande träd. 3 Bryt ner deras altaren, krossa deras stoder, bränn deras asherapålar, hugg ner deras avgudabilder och utplåna deras namn från dessa platser. 4 Tjäna inte Jahve er Gud på deras sätt. 5 Men sök den plats som Jahve er Gud utväljer bland alla era stammar till boning för sitt namn. Dit ska du gå. 6 Dit ska ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers gåvor, era löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av era kor och får. 7 Ät där med ert husfolk i Jahves, er Guds, närvaro och gläds över alla era händers verk, det som Jahve din Gud välsignat dig med.

8 Ni ska inte göra allt som vi i dag gör här, där varje man gör vad han själv tycker är rätt. 9 Ni har ju ännu inte kommit till den viloplats och egendom som Jahve din Gud vill ge dig. 10 Men ni ska gå över Jordanfloden och bo i landet som Jahve er Gud vill ge er till egendom. Han ska ge er ro för alla era fiender runt omkring så att ni bor i trygghet. 11 Och Jahve er Gud ska utvälja en boning åt sitt namn. Till den platsen ska ni föra allt som jag befaller er: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers gåvor och alla de utvalda löftesoffer som ni ger åt Herren. 12 Gläd er där inför Jahve er Gud, med era söner och döttrar, slavar och slavinnor och med leviten som bor inom era portar, eftersom han inte har någon arvsegendom med er.

13 Se till att du inte offrar dina brännoffer på vilken plats som helst, 14 utan bara på den plats Herren utväljer inom en av dina stammar. Där ska du offra dina brännoffer och där ska du göra allt jag befaller dig. 15 Däremot får du slakta och äta kött så mycket du vill inom alla dina portar, allt efter den välsignelse som Jahve din Gud ger dig. Både orena och rena får äta av det, som vore det kött av gasell eller hjort. 16 Men blodet får ni inte äta. Häll ut det på marken som vatten.

17 Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin, din olja, det förstfödda av dina kor och får, något löftesoffer du lovat ge, dina frivilliga offer, dina händers gåvor. 18 På den plats som Jahve din Gud utväljer ska du äta det inför Jahve din Gud, med din son och dotter, din slav och slavinna och med leviten som bor inom dina portar. Gläd dig inför Jahve din Gud över alla dina händers verk. 19 Se till att du inte försummar leviten så länge du lever i ditt land.

20 När Jahve din Gud utvidgat ditt område som han lovat dig och du säger att du vill äta kött, eftersom du tycker om att äta kött, så får du äta kött hur mycket du vill. 21 Befinner du dig långt från platsen som Jahve din Gud utvalt för sitt namn, då får du enligt min befallning slakta av de kor och får som Herren gett dig, och äta av det inom dina portar så mycket du vill. 22 Men ät det så som man äter kött av gasell eller hjort. Både orena och rena får äta av det. 23 Men ät inte blodet! För blodet är livet och du får inte äta livet tillsammans med köttet. 24 Ät det inte. Häll ut det på marken som vatten. 25 Ät det inte, så ska det gå väl för dig och dina söner efter dig, eftersom du gör det rätta i Herrens ögon.

26 Men de heliga gåvor som du vill ge samt dina löftesoffer, ska du ta med dig till den plats som Herren väljer. 27 Av dina brännoffer ska du offra köttet och blodet på Jahves, din Guds, altare. Av dina slaktoffer ska blodet utgjutas på Jahves, din Guds, altare. Men köttet får du äta.

28 Se till att lyda alla dessa bud som jag ger dig! Då ska det för evigt gå väl för dig och dina söner efter dig, eftersom du gör det goda och rätta i Jahves, din Guds, ögon.

Varning för avgudadyrkan

29 När Jahve din Gud avlägsnar de folk som du kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30 se då till att du inte förleds att bete dig som dem efter att de röjts ur vägen för dig. Visa inget intresse för deras gudar genom att säga: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra detsamma.” 31 Gör inte så när du tillber Jahve din Gud! För varje vidrighet som Herren hatar har de utfört för sina gudar. Även sina söner och döttrar bränner de åt sina gudar.

32 Se noga till att följa allt som jag befaller er. Lägg ingenting till och ta ingenting därifrån.

Nästa

Föregående

12:8. varje man gör vad han själv tycker är rätt. Något som också var vanligt under domartiden, Dom 17:6, 21:25.

12:16, 23-25. blodet får ni inte äta. Se 3 Mos 17:12 med kommentar.

12:31. söner och döttrar bränner de åt sina gudar. Se 3 Mos 18:21 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt