FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 28

Dagliga offer

1 Herren sa till Mose: 2 ”Befall Israels söner följande: Se till att ni på bestämd tid bär fram mina offer, min mat av mina eldoffer, till en blidkande doft för mig. 3 Tala om för dem vad de ska offra åt Herren som eldoffer: två felfria årsgamla lamm som brännoffer, regelbundet varje dag. 4 Offra ett lamm på morgonen och ett lamm i skymningen. 5 Offra som matoffer två kilo fint mjöl, blandat med en liter olja av stötta oliver. 6 Detta är det dagliga brännoffret som instiftades på berget Sinai till en blidkande doft, ett eldoffer åt Herren. 7 Till detta ska du offra som dryckesoffer en liter för varje lamm. Dryckesoffret av stark dryck ska utgjutas åt Herren i helgedomen. 8 Offra det andra lammet i skymningen, med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen. Det är ett eldoffer till en blidkande doft för Herren.

Sabbatsoffer

9 På sabbatsdagen ska du offra två felfria årsgamla lamm, och som matoffer fyra kilo fint mjöl blandat med olja, med tillhörande dryckesoffer. 10 Detta är brännoffret för varje sabbat, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer.

Nymånadsoffer

11 På nymånadsdagarna ska ni bära fram brännoffer åt Herren: två ungtjurar, en bagge och sju felfria årsgamla lamm. 12 Till varje tjur ska ni som matoffer bära fram sex kilo fint mjöl blandat med olja, och till baggen fyra kilo fint mjöl blandat med olja som matoffer, 13 och till varje lamm två kilo fint mjöl blandat med olja som matoffer. Detta är ett brännoffer till en blidkande doft, ett eldoffer åt Herren. 14 Dryckesoffren som hör till ska vara två liter vin till varje tjur, en och en halv liter till baggen och en liter till varje lamm. Detta är nymånadsbrännoffret som ska bäras fram varje nymånadsdag i året. 15 Ni ska också offra en getabock till syndoffer åt Herren. Den ska offras utöver det dagliga brännoffret, med tillhörande dryckesoffer.

Påskoffer

16 Den fjortonde dagen i den första månaden är Herrens påsk. 17 Den femtonde dagen i samma månad är högtid. Då ska ätas osyrat bröd i sju dagar. 18 Den första dagen ska hållas en helig sammankomst. Då får inget arbete utföras. 19 Som eldoffer, brännoffer åt Herren, ska ni bära fram två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm. De ska vara felfria.

20 Till det ska ni bära fram som matoffer fint mjöl blandat med olja. Offra sex kilo till varje ungtjur, fyra kilo till baggen, 21 och två kilo till vart och ett av de sju lammen. 22 Därtill ska ni offra en syndofferbock som ska bringa försoning för er. 23 Detta ska ni offra förutom det dagliga brännoffret som bärs fram på morgonen.

24 Så ska ni bära fram offer dagligen i sju dagar, som matoffer och eldoffer, till en blidkande doft för Herren. Det ska offras utöver det dagliga brännoffret med tillhörande dryckesoffer.

25 Den sjunde dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då får inget arbete utföras.

Veckohögtidens offer

26 På förstlingsskördens dag, då ni vid er veckohögtid bär fram ett offer av den nya skörden åt Herren, ska ni hålla en helig sammankomst. Då får inget arbete utföras. 27 Som brännoffer till en blidkande doft för Herren ska ni då bära fram två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm. 28 Det tillhörande matoffret ska bestå av fint mjöl blandat med olja: sex kilo till varje tjur, fyra kilo till baggen, 29 och två kilo till vart och ett av de sju lammen.

30 Ni ska också offra en getabock som ska bringa försoning åt er. 31 Detta ska ni offra i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer. Djuren ska vara felfria.

Nästa

Föregående

28-29. Alla offer som omtalas i dessa kapitel har fått sitt slut och sin fullbordan i Jesu Kristi offer på korset (Joh 1:29, 1 Kor 5:7, Hebr 9:12-14) då Gud försonade världen med sig själv genom Kristus (2 Kor 5:18-20).

28:2, 6, 8, 13, 24, 27. en blidkande doft. Betydelse av blidkande tydliggörs i 1 Mos 8:21. Se även kommentar till 3 Mos 1:9.

© Ragnar Blomfelt