FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 24

1 Bileam såg att Herren tyckte om att Israel blev välsignat. Därför gick han inte som förut bort och nyttjade magi, utan vände sig mot öknen. 2 När Bileam höjde blicken och såg Israel i sina läger efter sina stammar, då kom Guds Ande över honom, 3 och han framförde sitt poem:

”Tal av Bileam, Beors son.

Tal av mannen med det slutna ögat.

4 Tal av en som hör Guds ord,

som ser syner från den Allsmäktige,

som faller ner med öppnade ögon.

5 Dina tält är vackra, o Jakob,

dina boningar, o Israel!

6 De är som vida dalar,

som trädgårdar längs en älv,

som aloeträd planterade av Herren,

som cedrar längs vattnet.

7 Vatten flödar ur hans ämbar,

hans sådd blir rikligt vattnad.

Hans kung ska vara större än Agag,

hans kungadöme upphöjt.

8 Gud förde honom ut från Egypten.

Hans styrka är som vildoxens.

Han slukar fiendefolk,

krossar deras ben,

genomborrar dem med sina pilar.

9 Han kryper ihop sig

och lägger sig ner som ett lejon,

som en lejonhona.

Vem vågar störa honom?

Välsignad är den som välsignar dig,

förbannad är den som förbannar dig!”

10 Då blev Balak rasande mot Bileam. Han slog ihop händerna och sa till honom: ”Jag kallade på dig för att förbanna mina fiender, men du har rikligt välsignat dem tre gånger! 11 Ge dig av hem! Jag lovade dig riklig lön, men Herren har förnekat dig lön!” 12 Bileam svarade Balak: ”Jag sa ju till budbärarna du sände till mig: 13 ’Även om Balak gav mig sitt palats fyllt med silver och guld, så kan jag inte gå förbi Herrens ord efter eget hjärta i vare sig gott eller ont. Jag måste återge Herrens ord.’ 14 Nu går jag till mitt folk! Kom, jag vill varna dig för vad detta folk ska göra mot ditt folk i framtiden.” 15 Och han framförde detta poem:

”Tal av Bileam, Beors son.

Tal av mannen med det slutna ögat.

16 Tal av en som hör Guds ord,

som har kunskap från den Högste,

som ser syner från den Allsmäktige,

som faller ner med öppnade ögon.

17 Jag ser honom, men inte nu,

jag betraktar honom, men inte nära.

En stjärna stiger fram ur Jakob,

en spira lyfter från Israel.

Han krossar Moabs tinningar

och slår ner alla Sets söner.

18 Han ska erövra Edom och Seir, sina fiender.

Israel ska bli allt mäktigare.

19 En härskare kommer från Jakob.

Han ska utrota de överlevande i staden.”

20 När Bileam fick se Amalek framförde han detta poem:

”Först bland folken är Amalek,

men till slut ska han gå under.”

21 När Bileam fick se keniterna framförde han detta poem:

”Din boning står orubblig,

ditt näste är lagt på klippan.

22 Ändå ska Kain brännas

när Assur för dig bort som fånge.”

23 Bileam framförde detta poem:

”O, vem kan överleva när Gud gör detta?

24 Skepp kommer från Kittims kust.

De kuvar Assur och Eber.

Men också han ska gå under.”

25 Sedan reste sig Bileam och återvände hem. Också Balak gav sig av.

Nästa

Föregående

24:2. Guds Ande. Anden är suverän och kan tillfälligt även komma över och inspirera hednafolk till att framföra budskap som de av sig själva aldrig skulle ha kommit på tanken att framföra. 

24:17, 19. En stjärna … en spira En härskare. Syftar profetiskt först på David, men i förlängningen på Messias, (Kristus).

© Ragnar Blomfelt