FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 2

1 Herren sa till Mose och Aron: 2 ”Israels söner ska slå läger var och en under sitt baner, vid sina familjers fälttecken. De ska slå läger runt om mötestältet på lite avstånd.

3 På framsidan, österut, ska Juda slå läger under sitt baner efter sina trupper. Nahshon, Amminadabs son, är ledare för Judas män, 4 de 74 600 mönstrade som utgör hans här.

5 Bredvid honom ska Isaskars stam slå läger. Netanel, Suars son, är ledare för Isaskars män, 6 de 54 400 mönstrade som utgör hans här.

7 Därnäst Sebulons stam. Eliab, Helons son, är ledare för Sebulons män, 8 de 57 400 mönstrade som utgör hans här.

9 De mönstrade i Judas läger utgör 186 400 man, ordnade i trupper. De ska bryta upp först.

10 Ruben ska slå läger under sitt baner söderut efter sina trupper. Elisur, Shedeurs son, är ledare för Rubens män, 11 de 46 500 mönstrade som utgör hans här.

12 Bredvid honom ska Simeons stam slå läger. Shelumiel, Surishaddajs son, är ledare för Simeons män, 13 de 59 300 mönstrade som utgör hans här.

14 Därnäst Gads stam. Eljasaf, Reguels son, är ledare för Gads män, 15 de 45 650 mönstrade som utgör hans här.

16 De mönstrade i Rubens läger utgör 151 450 man, ordnade i trupper. De ska bryta upp som nummer två.

17 Vid uppbrott ska mötestältet och leviternas läger inta platsen i mitten av lägren. I den ordning de slår läger ska de också bryta upp, var och en på sin plats och under sitt baner.

18 Efraim ska slå läger under sitt baner västerut efter sina trupper. Elishama, Ammihuds son, är ledare för Efraims män, 19 de 40 500 mönstrade som utgör hans här.

20 Bredvid honom ska Manasses stam slå läger. Gamliel, Pedasurs son, är ledare för Manasses män, 21 de 32 200 mönstrade som utgör hans här.

22 Därnäst Benjamins stam. Abidan, Gideonis son, är ledare för Benjamins män, 23 de 35 400 mönstrade som utgör hans här.

24 De mönstrade i Efraims läger utgör 108 100 man, ordnade i trupper. De ska bryta upp som nummer tre.

25 Dan ska slå läger under sitt baner norrut efter sina trupper. Ahieser, Ammishaddajs son, är ledare för Dans män, 26 de 62 700 mönstrade som utgör hans här.

27 Bredvid honom ska Ashers stam slå läger. Pagiel, Okrans son, är ledare för Ashers män, 28 de 41 500 mönstrade som utgör hans här.

29 Därnäst Naftalis stam. Ahira, Enans son, är ledare för Naftalis män, 30 de 53 400 mönstrade som utgör hans här.

31 De mönstrade i Dans läger utgör 157 600 man. De ska bryta upp sist, under sitt baner.”

32 Dessa var de av Israels söner som mönstrades efter sina familjer. De som efter sina trupper mönstrades i lägren utgjorde 603 550 man. 33 Men leviterna mönstrades inte med Israels söner, så som Herren befallt Mose.

34 Israels söner gjorde allt som Herren befallt Mose. De slog läger under sina baner, och de bröt upp var och en med sin släkt och sin familj.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt