TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 9

Arons första offer

1 På åttonde dagen kallade Mose till sig Aron och hans söner och de äldste i Israel. 2 Han sa till Aron: ”Ta en tjurkalv till syndoffer och en bagge till brännoffer, båda felfria. För fram dem inför Herrens ansikte. 3 Säg sedan till Israels söner: Ta en bock till syndoffer, och en kalv och ett lamm till brännoffer, årsgamla och felfria. 4 Ta även en tjur och en bagge till fredsoffer, för att offra inför Herren, och ett matoffer blandat med olja. För i dag ska Herren uppenbara sig för er.”

5 De tog det som Mose gett befallning om, fram till mötestältet. Och hela församlingen trädde fram och ställde sig inför Herren. 6 Då sa Mose: ”Detta är vad Herren befallt er att göra för att Herrens härlighet ska visa sig för er.” 7 Mose sa till Aron: ”Träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och ditt brännoffer och bringa försoning för dig själv och för folket. Bär sedan fram folkets offer och bringa försoning för dem, så som Herren befallt.”

8 Då trädde Aron fram till altaret och slaktade syndofferkalven, för honom själv. 9 Arons söner bar fram blodet till honom, och han doppade fingret i blodet och strök på altarhornen. Resten av blodet hällde han ut vid altarets fot. 10 Syndoffrets fett, njurar och leverfett brände han på altaret, så som Herren befallt Mose. 11 Köttet och huden brände han upp utanför lägret.

12 Sedan slaktade han brännoffret. Arons söner räckte honom blodet som han stänkte runt om på altaret. 13 De räckte honom det styckade brännoffret med dess huvud, och han brände det på altaret. 14 Han tvättade inälvorna och benen och brände dem ovanpå brännoffret på altaret.

15 Därefter bar han fram folkets offer. Han tog folkets syndofferbock och slaktade den och offrade den till syndoffer på samma sätt som den första. 16 Han bar fram brännoffret och offrade det på föreskrivet sätt. 17 Aron bar också fram matoffret, tog en handfull av det och brände det på altaret, förutom morgonens brännoffer.

18 Sedan slaktade han tjuren och baggen, folkets fredsoffer. Arons söner räckte honom blodet som han stänkte runt om på altaret. 19 Fettstyckena av tjuren och baggen, fettsvansen, fettet som täcker inälvorna, njurarna och leverfettet, 20 lade de på bringorna, och han brände fettstyckena på altaret. 21 Men bringorna och det högra låret lyfte Aron som ett lyftoffer inför Herrens ansikte, så som Mose befallt.

22 Aron lyfte upp händerna över folket och välsignade dem. Därefter steg han ner, efter att han hade offrat syndoffret, brännoffret och fredsoffret. 23 Och Mose och Aron gick in i mötestältet. När de kom ut välsignade de folket. Och Herrens härlighet visade sig för allt folket. 24 Eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg det, jublade de och kastade sig ned med ansiktet mot marken.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt