TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 4

Syndoffret

1 Herren talade till Mose: 2 Säg till Israels söner: När någon oavsiktligt syndar mot något av Herrens bud och gör något otillåtet, gör så här: 3 Om det är den smorde prästen som syndat och dragit skuld över folket, då ska han offra en felfri ungtjur åt Herren som syndoffer för den synd han begått. 4 Han ska föra fram tjuren till mötestältets ingång inför Herrens ansikte och lägga handen på tjurens huvud och slakta den inför Herren. 5 Den smorde prästen ska ta av tjurens blod och bära in det i mötestältet. 6 Han ska doppa fingret i blodet och stänka det sju gånger inför Herrens ansikte framför förhänget i helgedomen. 7 Sedan ska prästen stryka blod på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför Herrens ansikte i mötestältet. Resten av tjurens blod ska han hälla ut vid foten av brännofferaltaret, som står vid ingången till mötestältet. 8 Han ska avlägsna allt fett på syndoffertjuren, fettet på och omkring inälvorna, 9 bägge njurarna med ländfettet och leverfettet, som han ska ta ut tillsammans med njurarna, 10 på samma sätt som fettet tas ut ur tjuren för fredsoffret. Prästen ska bränna det på brännofferaltaret. 11 Men tjurens hud och allt kött, med huvud, ben, inälvor och maginnehåll, 12 resten av tjuren, ska han föra utanför lägret till en ren plats, där man tömmer askan, och bränna upp det med ved. Det ska brännas på platsen där man tömmer askan.

13 Om Israels hela församling syndar oavsiktligt, och omedvetet bryter mot något av Herrens bud och gör något otillåtet och drar på sig skuld, 14 och de sedan blir medvetna om sin synd, då ska församlingen offra en ungtjur som syndoffer. De ska föra fram den till mötestältet. 15 Församlingens äldste ska lägga händerna på tjurens huvud inför Herrens ansikte, och de ska slakta tjuren inför Herren. 16 Den smorde prästen ska bära något av tjurens blod in i mötestältet. 17 Prästen ska doppa fingret i blodet och stänka sju gånger framför förhänget inför Herrens ansikte. 18 Prästen ska stryka en del av blodet på hornen på altaret som står inför Herrens ansikte i mötestältet. Resten av blodet ska han hälla ut vid foten av brännofferaltaret, som står vid ingången till mötestältet.  19 Han ska avlägsna allt fett från tjuren och bränna det på altaret. 20 Han ska göra med denna tjur som med den första syndoffertjuren. På detta sätt bringar prästen försoning för dem, och de får förlåtelse. 21 Sedan ska han föra tjuren utanför lägret och bränna den, så som han brände den förra tjuren. Detta är syndoffret för församlingen.

22 Om en ledare syndar genom att oavsiktligt bryta mot något av Jahves, sin Guds, bud och gör något otillåtet och drar på sig skuld, 23 eller om han får veta av någon att han syndat, då ska han som offer föra fram en felfri getabock. 24 Han ska lägga handen på bockens huvud och slakta den på samma plats där brännoffret slaktas inför Herrens ansikte. Det är ett syndoffer. 25 Prästen ska ta något av syndoffrets blod på fingret och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet ska han hälla ut vid foten av brännofferaltaret. 26 Han ska bränna allt fett på altaret, så som med fredsoffrets fett. På detta sätt bringar prästen försoning för honom på grund av hans synd, och han får förlåtelse.

27 Om någon av landets folk syndar oavsiktligt och gör något otillåtet enligt Herrens bud och drar på sig skuld, 28  eller om han får veta av någon att han syndat, då ska han som offer för den synd han begått föra fram en felfri get av honkön. 29 Han ska lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det på samma plats där brännofferdjuren slaktas. 30 Prästen ska ta av blodet på fingret och stryka det på brännofferaltarets horn. Resten av blodet ska han hälla ut vid altarets fot. 31 Han ska avlägsna allt fett, så som fettet avlägsnas vid fredsoffret. Prästen ska bränna det på altaret till en blidkande doft för Herren. På detta sätt bringar prästen försoning för honom, och han får förlåtelse.

32 Om någon offrar ett lamm som syndoffer ska han föra fram ett felfritt hondjur. 33 Han ska lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det som syndoffer på samma plats där brännofferdjuren slaktas. 34 Prästen ska ta av syndoffrets blod på fingret och stryka det på brännofferaltarets horn. Resten av blodet ska han hälla ut vid altarets fot. 35 Han ska avlägsna allt fett så som fettet avlägsnas från lammet till fredsoffret. Prästen ska bränna det på altaret, ovanpå Herrens eldoffer. På detta sätt bringar prästen försoning för den synd han begått, och han får förlåtelse.

Nästa

Föregående

4:3. syndoffer. Se även 6:24-30.

© Ragnar Blomfelt