TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 12

Rening efter födsel

1 Herren talade till Mose: 2 Säg till Israels söner: När en kvinna är med barn och föder en pojke, är hon oren i sju dagar. Hon är oren lika länge som när hon har menstruation. 3 Den åttonde dagen ska hans förhud omskäras. 4 Kvinnan ska vänta i trettiotre dagar under sin blödningstid. Hon får inte vidröra något heligt eller gå till helgedomen förrän reningsdagarna är över. 5 Om hon föder en flicka är kvinnan oren i två veckor, som när hon har menstruation. Hon ska vänta i sextiosex dagar under sin blödningstid.

6 När reningsdagarna för en son eller dotter är över ska hon komma till mötestältets ingång, till prästen, med ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ungduva eller turturduva som syndoffer. 7 Prästen ska offra det inför Herrens ansikte och bringa försoning för henne, så blir hon ren efter sitt blodflöde. Detta är lagen för en kvinna som föder en pojke eller flicka. 8 Om hon inte har råd med ett får, ska hon ta två turturduvor eller två ungduvor, en till brännoffer och en till syndoffer. Prästen ska bringa försoning för henne och hon blir ren.

Nästa

Föregående

12:3. omskäras. Se kommentar till 1 Mos 17:10.

12:8. Jfr Luk 2:24.

© Ragnar Blomfelt