ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 39

Prästdräkterna

1 Av violett, purpurrött och karmosinrött garn gjordes vävda kläder för tjänsten i helgedomen. Arons heliga kläder gjordes så som Herren befallt Mose.

2 Efoden gjordes av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat fint lingarn. 3 Guldet hamrades ut till tunna plåtar som skars i trådar, så att de kunde vävas in med det mörkblå, det purpurröda och det karmosinröda garnet och med det fina lingarnet, i utsökt design. 4 Till efoden gjordes axelstycken som fästes ihop med varandra i dess båda kanter och höll ihop den. 5 Det utsökta skärpet som satt fast på efoden gick i ett med den. Det var också vävt av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, så som Herren befallt Mose.

6 Onyxstenarna infattades i flätverk av guld. Namnen på Israels söner var ingraverade på dem, som på ett sigill. 7 De sattes på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner, så som Herren befallt Mose.

8 Bröstskölden gjordes liksom efoden i utsökt design. Det var av guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9 Den gjordes fyrkantig och dubbelvikt, 25 centimeter lång och 25 centimeter bred. 10 De satte fyra rader med stenar på den. I första raden en karneol, en topas och en smaragd, 11 i andra raden en rubin, en safir och en kalcedon, 12 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist, 13 i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De infattades i flätverk av guld. 14 De tolv stenarna bar namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten var namnet på en av de tolv stammarna ingraverat, som på ett sigill. 15 Till bröstskölden gjordes kedjor av rent guld, tvinnade som snoddar. 16 Det gjordes också två flätverk av guld och två guldringar. Ringarna sattes i bröstsköldens två hörn. 17 De två guldsnoddarna fästes vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn. 18 De två andra ändarna på snoddarna fästes vid de två flätverken och sattes fast vid framkanten på efodens axelstycken. 19 Det gjordes två guldringar som sattes i de båda andra hörnen av bröstskölden, på insidan mot efoden. 20 Sedan gjordes två guldringar som sattes nertill på framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför skärpet. 21 Bröstskölden knöts genom sina ringar fast vid  efodens ring med en violett snodd, så att den satt ovanför skärpet och inte kunde lossna från efoden. Allt så som Herren befallt Mose.

22 Efodkåpan gjordes i vävt tyg, helt i violett. 23 Mitt på kåpan gjordes en öppning, som på en brynja. Öppningen hade en kant runt om så att den inte skulle rivas sönder. 24 På kåpans nedre fåll satte man granatäpplen av tvinnat violett, purpurrött och karmosinrött garn. 25 Det gjordes bjällror av rent guld som sattes mellan granatäpplena runt hela kåpans fåll: 26 en bjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på den kåpa som skulle bäras vid tjänstgöringen, så som Herren befallt Mose.

27 Åt Aron och hans söner gjordes tunikor vävda av fint lingarn, 28 turbanen och de utsmyckade huvorna av fint lingarn, underplagg av tvinnat fint lingarn, 29 och bältet av tvinnat fint lingarn, av violett, purpurrött och karmosinrött garn i brokig vävnad, så som Herren befallt Mose.

30 De gjorde blomman, det heliga diademet, av rent guld och skrev på den så som man graverar sigill: Avskild åt Jahve. 31 Man fäste den upptill på turbanen med en violett snodd, så som Herren befallt Mose.

Tälthelgedomen fullbordas

32 Så blev allt arbete på helgedomen, mötestältet, fullbordat. Israels söner gjorde i allt så som Herren befallt Mose, de gjorde exakt så. 33 Och de förde fram tälthelgedomen till Mose, tältet med alla dess tillbehör, hakarna, brädorna, reglarna, stolparna och socklarna, 34 överdraget av rödfärgade fårskinn, överdraget av det fint garvade lädret, det skylande förhänget, 35 vittnesbördets ark, stängerna, försoningslocket, 36 bordet med alla dess tillbehör och närvarobröden, 37 ljusstaken av rent guld, lamporna som skulle sättas i rad och alla övriga tillbehör till den, oljan till ljusstaken, 38 altaret av guld, smörjelseoljan, den väldoftande rökelsen, draperiet för ingången till tältet, 39 kopparaltaret med tillhörande koppargaller, stänger och alla tillbehör, karet med dess ställ, 40 omhängena till förgården, stolparna, socklarna, draperiet för porten till förgården, linorna, tältpluggarna och all utrustning för tjänsten i helgedomen, i mötestältet, 41 samt de vävda kläderna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.

42 Israels söner hade gjort allt arbete så som Herren befallt Mose. 43 Mose inspekterade hela arbetet och de hade verkligen utfört det precis så som Herren befallt. Och Mose välsignade dem.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt