ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 24

Förbundet stadfästs

1 Herren sa till Mose: ”Kom upp till Herren, du och Aron, Nadab och Abihu samt sjuttio av Israels äldste. Och tillbe på avstånd. 2 Endast Mose ska närma sig Herren, inte de andra. Folket får inte heller gå upp med Mose.”

3 Mose gick sedan och återgav för folket alla Herrens ord och föreskrifter. Allt folket svarade samstämmigt: ”Allt vad Herren sagt vill vi göra.” 4 Och Mose skrev ner alla Herrens ord.

Mose steg upp tidigt nästa morgon och byggde ett altare vid bergets fot och reste tolv stoder för Israels tolv stammar. 5 Han sände unga israelitiska män att offra tjurar som brännoffer och fredsoffer åt Herren. 6 Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och andra hälften stänkte han på altaret. 7 Sedan tog han förbundsboken och läste högt för folket. Och de sa: ”Allt vad Herren sagt vill vi göra och lyda.” 8 Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa: ”Se, detta är förbundsblodet som Herren slutit med er i enlighet med alla dessa ord.”

9 Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av Israels äldste gick upp på berget. 10 Och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir, som himlen i klarhet. 11 Men Gud slog inte de främsta av Israels söner. De skådade Gud, och de åt och drack.

Mose på Sinai

12 Herren sa till Mose: ”Kom upp till mig på berget och stanna där. Jag ska ge dig stentavlorna med lagen och buden som jag skrivit till undervisning för dem.” 13 Då gav sig Mose av med sin tjänare Josua. Och Mose steg upp på Guds berg. 14 Till de äldste sa han: ”Vänta på oss här tills vi kommer åter till er. Aron och Hur är hos er. Den som har en rättslig sak kan gå till dem.” 15 Mose steg sedan upp på berget som täcktes av moln. 16 Herrens härlighet vilade över berget Sinai och moln täckte berget i sex dagar. Den sjunde dagen ropade han från molnet till Mose. 17 Och Herrens härlighet var för Israels söner som en förtärande eld på bergets topp. 18 Mose gick in i molnet och upp på berget. Där stannade han i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

Nästa

Föregående

24:4. Mose skrev. Andra ställen där Mose skriver: 17:14, 34:28, 5 Mos 31:9. Jesus bekräftade ofta Mose författarskap, se t.ex. Mark 12:26, Luk 24:44, Joh 5:46-47, 7:19.

24:7. förbundsboken. Sannolikt avses de Tio Budorden och de påföljande buden (kap. 20-23).

24:8. Citeras i Hebr 9:20. Se även Matt 26:28, Luk 22:20.

© Ragnar Blomfelt