ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 20

De tio budorden

1 Gud talade alla dessa ord:

2 Jag är Jahve din Gud som förde dig ut från Egypten, slavhuset.

3 Ha inga andra gudar än mig.

4 Gör dig inte någon gudabild, ingen avbild av något uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5 Fall inte ner för dem eller tjäna dem, för jag, Jahve din Gud, kräver odelad lojalitet. Jag straffar barn till tredje och fjärde led för fädernas synd när de hatar mig, 6 men visar trogen kärlek i tusen släktled mot dem som älskar mig och håller mina bud.

7 Missbruka inte Jahves, din Guds, namn. För Jahve låter ingen vara ostraffad som missbrukar hans namn.

8 Tänk på att avskilja sabbatsdagen. 9 Sex dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är sabbat för Jahve din Gud. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din slav eller slavinna eller din boskap, eller invandraren inom dina portar. 11 För på sex dagar gjorde Herren universum. Även havet och allt som finns där. Men på sjunde dagen vilade han. Därför välsignade Herren sabbatsdagen och avskilde den.

12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i landet som Jahve din Gud ger dig.

13 Mörda inte.

14 Begå inte äktenskapsbrott.

15 Stjäl inte.

16 Vittna inte falskt mot din nästa.

17 Ha inte begär till din nästas hus. Ha inte begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

18 Allt folket bevittnade dundret och eldslågorna, hornstötarna och röken från berget. Folket såg med förskräckelse och höll sig på avstånd. 19 De sa till Mose: ”Tala du till oss och vi ska lyssna. Men låt inte Gud tala till oss för då dör vi.” 20 Mose sa till folket: ”Var inte rädda. Gud har kommit för att sätta er på prov så att ni fruktar honom och inte syndar.” 21 Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare det täta mörkret där Gud var.

Altaret

22 Herren sa till Mose: ”Så ska du säga till Israels söner: Ni har själva sett att jag talat till er från himlen. 23 Gör er inga gudar vid sidan av mig. Ni ska inte göra åt er gudar av silver eller guld. 24 Gör ett altare av jord åt mig. På det ska du offra dina brännoffer och fredsoffer, din småboskap och nötboskap. Överallt där jag låter mitt namn nämnas ska jag komma till dig och välsigna dig. 25 Och vill du göra ett stenaltare åt mig ska du inte bygga det av huggen sten. För använder du mejsel på stenen vanhelgar du den. 26 Och gå inte upp till mitt altare på trappsteg så att din nakenhet blottas.

Nästa

Föregående

20. De tio budorden återges även i 5 Mos 5. Budord citeras av Jesus, Matt 19:18-19, Paulus, Rom 13:9, och Jakob, Jak 2:11.

20:8-11. Den som arbetade på sabbaten skulle avrättas, 31:14-15, 35:2. Sabbatsbudet är det enda budet i Nya Testamentet som inte återupprepas med krav på att hållas, se t.ex. Rom 14:5-6, Gal 4:10-11, Kol 2:16. på sex dagar. Se kommentar till 1 Mos 1:5.

20:12. Hedra din far och din mor. Ett bud som ofta citeras i Nya Testamentet, Matt 15:4, 19:10, Ef 6:1-3, 1 Tim 5:4.

20:13. Mörda inte. Här avses inte dödsstraff (se 1 Mos 9:6 med kommentar), eller krig (5 Mos 20), utan att illegalt ta livet av en människa (se t.ex. 21:12-15). Jesus om detta bud: Matt 5:21-22.

20:14. Begå inte äktenskapsbrott. Jesus om detta bud: Matt 5:27-28.

20:17. Citeras i Rom 7:7.

© Ragnar Blomfelt