ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 2

Tempelbygget förbereds

1 Salomo beslöt att bygga ett tempel åt Jahves namn och ett kungapalats åt sig själv. 2 Salomo avdelade 70000 man till bärare, 80000 till stenhuggare i bergen och 3600 förmän.

3 Och Salomo sände följande budskap till Huram, kungen i Tyros: ”Gör detsamma mot mig som du gjorde för min far David när du sände honom cederträ, så han kunde bygga sig ett hus att bo i. 4 Lyssna, jag tänker bygga ett tempel åt Jahve, min Guds namn, och helga det åt honom. Där ska det tändas väldoftande rökelse inför hans ansikte och det ska alltid ligga närvarobröd framme. Brännoffer ska frambäras morgon och kväll, på sabbaterna, vid nymåne och vid högtiderna för Jahve vår Gud. Detta är för all framtid stadgat för Israel. 5 Templet som jag bygger ska vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. 6 Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlen och himlarnas himmel rymmer ju inte honom. Och vem är jag att bygga ett hus åt honom, annat än för att tända rökelse inför honom? 7 Sänd mig nu en händig och vis man som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn samt i purpurrött, karmosinrött och violett garn och som är en skicklig gravör. Han ska arbeta med de skickliga hantverkare som jag har här i Juda och Jerusalem och som min far David skaffat. 8 Sänd mig också cederträ, cypressträ och sandelträ från Libanon, för jag vet att dina tjänare är skickliga timmerhuggare i Libanon. Och mina tjänare ska arbeta med dina tjänare. 9 De ska skaffa mig en stor mängd timmer, för templet jag tänker bygga ska vara storslaget och extraordinärt. 10 Åt dina tjänare, timmermännen som fäller virket, ska jag ge flera tusen ton tröskat vete och korn, samt hundratusentals liter vin och olja.”

11 Kung Huram i Tyros svarade i ett brev som han sände till Salomo: ”Jahve älskar sitt folk, därför har han satt dig till kung över dem.” 12 Och Huram tillade: ”Lovprisad är Jahve, Israels Gud, himlens och jordens Skapare! Han har gett kung David en vis son som är begåvad med omdöme och förstånd, så att han kan bygga ett tempel åt Jahve och ett kungapalats åt sig själv. 13 Därför sänder jag nu Huram-Abi, en kunnig och förståndig man. 14 Han är son till en av Dans döttrar och hans far är från Tyros. Han är duktig att arbeta i guld och silver, koppar, järn, sten och trä, samt i purpurrött, violett, vitt och karmosinrött garn. Han är också skicklig gravör och kan utföra allt han blir ålagd. Han ska arbeta med dina och min herres, din far Davids, skickliga män. 15 Min herre kan nu sända till sina tjänare vetet och kornet, oljan och vinet som han utlovat. 16 Vi ska då hugga så mycket timmer i Libanon som du behöver. Det ska vi föra till dig i flottar sjövägen till Jafo, och därifrån kan du forsla det upp till Jerusalem.”

17 Salomo räknade alla utlänningar i Israel, liksom hans far David tidigare hade räknat dem. De befanns vara 153 600. 18 Av dem utsåg han 70000 till bärare, 80000 till stenhuggare i bergen och 3600 förmän som skulle få folket att arbeta.

Nästa

Föregående

2. Jfr 1 Kung 5.

2:3. Tyros. Staden låg vid Medelhavet, vid nuvarande Libanon och var en handels och sjöfartsstad.

© Ragnar Blomfelt