ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 19

Joshafats reformer

1 Judas kung Joshafat återvände välbehållen hem till Jerusalem. 2 Siaren Jehu, Hananis son, konfronterade kung Joshafat och sa: ”Ska du hjälpa den som är ond och älska dem som hatar Herren? Därför vilar Herrens vrede över dig. 3 Men något gott finns hos dig. Du har förstört asherapålarna i landet och är fast besluten att söka Gud.”

4 Joshafat bodde nu i Jerusalem. Och han begav sig åter ut bland folket, från Beer-Sheba till Efraims bergsbygd. Han förde dem tillbaka till Jahve, deras fäders Gud. 5 Han insatte domare i landet, i alla befästa städer i Juda, i stad efter stad. 6 Han sa till domarna: ”Besinna vad ni gör! För ni dömer inte för människor utan för Herren. Han är med er när ni dömer. 7 Låt nu fruktan för Herren vara över er. Ge noga akt på vad ni gör! För hos Jahve vår Gud finns ingen orättvisa. Han är inte partisk och tar inga mutor.”

8 Även i Jerusalem insatte Joshafat några av leviterna, prästerna och israeliternas familjeöverhuvuden till att döma enligt Herrens lag och avgöra rättstvister. När de återvände till Jerusalem, 9 befallde han dem: ”Så här ska ni göra i fruktan för Herren, sanningsenligt och helhjärtat: 10 så ofta en rättssak dras inför er av era bröder ute i städerna, antingen det rör blodsdåd, lag och bud, stadgar och förordningar, då ska ni varna dem så att de inte syndar mot Herren och hans vrede drabbar er och era bröder. Gör så, då syndar ni inte. 11 Och lyssna, i allt som angår Herren ska översteprästen Amarja bestämma. Och Sebadja, Ismaels son, ledare för Judas hus, ska bestämma i allt som rör kungen. Leviterna ska vara era ämbetsmän. Var starka i er utövning! Herren är med den som är god.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt