ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 1

Gud ger Salomo visdom och rikedom

1 Davids son Salomo stärkte sin kungamakt. Jahve hans Gud var med honom och gjorde honom stor och mäktig.

2 Salomo talade till hela Israel, till befälen över tusen och över hundra, domarna och alla ledarna i hela Israel, och familjeöverhuvudena. 3 Sedan begav sig Salomo med hela församlingen till offerhöjden i Gibeon. För där fanns Guds mötestält som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. 4 Men Guds ark hade David hämtat upp från Kirjat-Jearim till den plats som han hade iordningställt åt den, för han hade rest ett tält åt den i Jerusalem. 5 Kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort fanns i Gibeon framför Herrens tälthelgedom. Salomo och församlingen sökte sig dit. 6 Salomo gick upp där inför Herrens ansikte till kopparaltaret vid mötestältet. Han frambar tusen brännoffer på det.

7 Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sa: ”Be mig om något du vill ha.” 8 Salomo svarade Gud: ”Du visade stor kärlek till min far David och gjorde mig till kung efter honom. 9 Jahve Gud, låt nu ditt ord till min far David bekräftas, för du har gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som markens stoft. 10 Ge mig nu visdom och förstånd till att leda och styra detta folk. För vem kan annars vara domare över ditt väldiga folk?”

11 Gud sa till Salomo: ”Eftersom detta låg på ditt hjärta och du inte bad om rikedom, välstånd och ära eller om dina fienders liv eller om långt liv, utan bad om visdom och förstånd att vara domare över mitt folk som jag gjort dig till kung över, 12 så ska du få visdom och förstånd. Jag ska också ge dig rikedom, välstånd och ära som ingen kung före dig har haft och ingen kung efter dig kommer att få.”

13 Efter att Salomo varit vid offerhöjden i Gibeon begav han sig från mötestältet till Jerusalem. Och han regerade över Israel. 14 Salomo hade också i förvar 1400 vagnar och 12000 ryttare. De fanns i vagnsstäderna och hos honom själv i Jerusalem. 15 Kungen gjorde silver och guld lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ lika vanligt som mullbärsträ i Låglandet. 16 Salomos hästar var importerade från Egypten och Kue. Kungens uppköpare hämtade dem från Kue till marknadspris. 17 En vagn som importerades från Egypten kostade sex kilo silver, och en häst två kilo. Likaså exporterade de kungliga uppköparna hästar och vagnar till hettiternas och arameernas kungar.

Nästa

1. Jfr 1 Kung 3:1-15.

1:1. Salomo var kung 970-930 f. Kr. I Nya Testamentet omnämns Salomo i Matt 1:6-7, 6:29, 12:42, Luk 11:31, 12:27, Apg 7:47.

© Ragnar Blomfelt